Balkán Magyar Irodalmi Klub – Balkanski klub mađarske književnosti
Peter Božik:
Na živcu

Draganu Dumitrovu i Đerđu Petriju

Zašto se ovde ne može živeti – tek tako?
Čituckajući vaše pesme,
prevoditi pomalo, sam pisati ponešto, svirnuti mundharmoniku,
dokono razviti idejicu poneku?
Kuvati čaj od majčine dušice
ženi, kad kašlje, i uopšte
biti pažljiviji prema njoj. Umesto
toga – šta imamo? Tempirane, šematske svađe,
prepirke do prve krvi, sve zbog tričarija:

čekanja reda u banci, kod mesara, kod šankera itd.
Sve sami azijatizmi. Nekakav tumor
zapatio se na telu Istočne Evrope. Ponegde
ga ni ne zrače, samo teraju svoje, radeći
sve naopako. Poput sukrivaca, sviramo (svirasmo?)
nas nekolicina na istom skoro prepuklom živcu.

S mađarskog prevela Draginja Ramadanski