Balkán Magyar Irodalmi Klub – Balkanski klub mađarske književnosti
Tamaš Korpa
Come back I

jedne posebne noći komodor,
dok nema vetra, u potpalublju
mornarima svira na citri. onaj tamo
na katarci ništa od toga
ne čuje. On i pozornost su sami.

S mađarskog prevela Draginja Ramadanski