Balkán Magyar Irodalmi Klub – Balkanski klub mađarske književnosti
Roland Orčik
Razmena materije
(Odlomak)

IV.

peva kukavica
džonatana vilijamsa

pulsira sunce

klikni na njega

V.

među nepomičnim stablima
samrtna povorka

sahrana
na obali tise

pepeo skupa sa cvećem
u vodu

nek reka nosi dalje
ostavštinu vatre

pre neki
dan

ćerka se rodila
mom drugu

smrt poput
rođenja

igra
van ključa

lepe se na mene
stihovi
džonatana vilijamsa

sa čestim prekidima

iz jedne u drugu
se šunja

pulsira Knjiga

ni malerova druga
simfonija

ne završava se
uskrsnućem

ipak boli
izgubiti

vratiti
što si nekada

isključivo

svojim

smatrao

priroda
naravno

ide za svojim
nosom

ni ne čujući
jadikovku

VI.

grad novi sad
je tamna žudna
šuma

na obali dunava
slobodan tišma

načuljio uši

hallom a kezdetét

zapisuje note u dnevnik

zatim u pratnji fanfara
ulazi proleće

cveta svetlost
na stranicama

odjednom slika
se lomi

ubogi kralj
šume

tišma

napeto sluša

lovi zvuk

sav sam od ušiju

u propadajućoj pompi
urvideka

VII.

kao u ken raselovom
maleru

klinac gustav
tako ni ja nisam

znao imena
drveća

na obali lapoš

njihovo deblo s korom
ipak ne beše strano

iz minuta u minut

ispere mi pluća
njihov svež dah

pustilo je korenje
u meni

razmena materije
na obali tise

uzdisajem ja
izdisajem svet

ispisao se ponovo

U prevodu autora