Balkán Magyar Irodalmi Klub – Balkanski klub mađarske književnosti
Farkaš Velman Eva
Snimi, okrene leđa
(Felvesz, elfordul)

Predaću zaboravu odmah sve;
poput tvog lica nekadašnjeg,
okretanja promukle ploče,
izgrebane iglom želja,
i tvog pogleda...Sad je kraj,
ističe rok strahova,
nabacanih poput aduta
i tvoje ime u odgovor.
Nebo, s plavim porivom slobode,
nada mnom, ispod mene,
hamburško belo-crveno
odavno iščilelo,
čisto, poput metana,
i zamišljena dubina,
daljina kojoj ne verujem,
neodvojiva od sadašnjice,
blizu kao godinama drugi,
u sredini sve drugačijoj,
ošamućeni nastavkom puta,
sa uspomenom vene u krvi;
sasvim nezavisno od tebe
podešeno je sočivo,
ništa ne vidi dok snima:
snimi, okrene leđa, ode.

S mađarskog prevela Draginja Ramadanski