Verebes Ernő: Teremtőhadjárat
 
1. kép
 
Elhagyatott, régi temető. Pongrácz egy fának támaszkodva hány. A megdőlt, vagy besüppedt sírköveken sejtelmes fény dereng. Kissé távolabb, láthatatlanul, egy temetés zajlik. Illendően halk sírdogálás, szipogás, valamint a kántor hangja, aki egy dallamot dúdol. (Re-mi-la-szi). Pongrácz, újabb és újabb öklendezések után, egyik kezével egy fát támasztva, másik kezével zsebében kotorászva zsebkendőt keres. A színen a Robbantóangyalok csoportja jelenik meg, akik lassan Pongrácz felé tartanak. A férfiak laza uniformisban, a nők kosztümben. Arcukon kedélyes együttérzés tükröződik. A csoportot vezető férfi egy fehér zsebkendőt a kezében tartva Pongráczhoz lép, aki meglepetten fordul feléje. Hirtelen felerősödik a szél, lobog a zsebkendő, akár egy fehér zászló, s diszkréten megszólal a pap által már felvezetett vezérmotívum zenéje.
Pongrácz átveszi a felkínált kendőt, beletrombitál, megtörli az orrát, majd némi gondolkodás után visszaadja azt a férfinak. Közben idekenkedve néz a csoportra.
 
PONGRÁCZ
Köszönöm... Önök is hozzátartozók volnának?
FÉRFI
(Kedélyes és megértő) Bizonyos szempontból, igen.
PONGRÁCZ
De amint látom, nem a szűk rokonság köréből...
FÉRFI
Valóban nem.
Az ön neve Pongrácz, ha nem tévedek!
PONGRÁCZ
Honnan tudja?
FÉRFI
Bánatos embernek könnyű kitalálni a nevét.
PONGRÁCZ
És ki a bánat maga, például?
FÉRFI
Névszerint?
PONGRÁCZ
(Fáradt humorral) Nem. Számszerint.
FÉRFI
Egy, közülünk.
/A sírhely felé mutat/
Ám az ön rokonainak, ismerőseinek a száma: nulla.
PONGRÁCZ
Semmi köze a gyászomhoz, s ahhoz, ki jött el a temetésre, s ki nem.
FÉRFI
Még a legfelszínesebb gyász is több ember terhe.
PONGRÁCZ
Akkor azért vannak itt, hogy megosszák azt velem?
FÉRFI
Mi nem osztozhatunk a fájdalmában.
De nézze csak!
(Valaki a csoportból egy díszes, ezüstből, vagy elefántcsontból készült dobozt ad át a Férfinak, aki azt ünnepélyesen Pongrácz felé nyújtja. Egy nő felvihog)
Egy kegyeleti tárgy.
Cserébe pedig...
(Tréfásan Pongrácz mellére mutat)
PONGRÁCZ
Magamat cserébe ezért?
VIHOGÓ
Csak a testét, akár az örömlányok!
MÁSIK FÉRFI
(A nőre utal) Kései öröm. Ő már régen nem lány.
(Pongrácznak, biztatóan) Na, fogadja el!
FÉRFI
Az öné. Nem kell semmi cserébe. Egyenlőre. Remilah asszony hagyatéka ez a doboz.
Önre testálta, mielőtt...
PONGRÁCZ
(Nézi, még nem veszi el) De miért idegeneket bízott meg azzal, hogy átadják nekem?
VIHOGÓ
Márpedig, és csakazért!
SUTTOGÓ NŐ
Mi temettük el!
PONGRÁCZ
De állva! S közben etették is!
MÁSIK FÉRFI
(Nyugtatólag) A feje még kivolt! Nálunk szokás...
PONGRÁCZ
(Rácsodálkozik a Suttogó nőre) ...magát ismerem valahonnan!
VIHOGÓ
Csak tömtük! Nem tudjuk, nyelt-e.
PONGRÁCZ
Hogy a fenébe nyelhetett volna?
FÉRFI
(Elnézően) Okos ember létére nem lehet ilyen kizárólagos.
(Még mindig nyújtja a dobozt Pongrácz felé) Betűzáras. Megfejti, kinyitja.
MÁSIK FÉRFI
Vegye már el! Mennénk.
Távoli repülőzúgás úszik a zene fölé. Pongrácz végre átveszi a dobozt.
SUTTOGÓ
Szobákra osztják az eget.
MÁSIK FÉRFI
(Imádattal nézi a Suttogó nőt) Aztán ablakot nyitnak rájuk.
SUTTOGÓ NŐ
Épül az égben a szálló.
VIHOGÓ NŐ
A néninek is jut szoba!
PONGRÁCZ
(Egyre a dobozt vizsgálgatja) Nekem meg, úgylátszik, ez jutott.
SUTTOGÓ NŐ
Magának szánta, szegény.
PONGRÁCZ
S a többi? ...ingóság, ingatlan?
FÉRFI
Nem ránk tartozik.
MÁSIK FÉRFI
(Az eget kémleli) Mennünk kell!
FÉRFI
Igen, tudom.
(Pongrácznak) Fogadja részvétlenségünket!
Hullámzik a hangerő, a zenével és a repülőzúgással váltakozva. Sötét lesz, a csoport eltűnik a színről, csak a Suttogó tér vissza néhány pillanat múlva.
SUTTOGÓ
Azért jöttem vissza, hogy tudja meg.
PONGRÁCZ
Mit?
SUTTOGÓ
Azt, hogy megholt, meg nem holt, magától függ.
(Megmozdul a keze Pongrácz felé)
PONGRÁCZ
(Ő is tétován a kezét nyújtja. A nőről közben leolvad a fény) Pongrácz vagyok...
Szabadna a nevét?
A repülőzúgás felerősödik, majd a távolba vész.