Verebes Ernő: Teremtőhadjárat
 
2. kép
 
Remilah asszony lakása, szobabelső. Az ablakok a színpad mélyén látható temetőre néznek. A falon képek, melyek elmosódott női arcokat ábrázolnak. Mindenfelé szétdobált kacatok, női cipők, ruhák, hálóing. Joachim egy tolókocsiban ül háttal a közönségnek, s kifelé bámul. Majd hirtelen feláll, az ablakhoz lép, s behúzza a függönyt. A temető eltűnik, ugyanabban a pillanatban szétesik az előtérben elhelyezett dohányzóasztalka melletti karszék. Joachim, erről tudomást sem véve, komótosan a szekrényhez megy, kinyitja az ajtaját, s válogatni kezd az ott függő öltönyei között. Az egyik öltöny azonban magától lép ki a szekrényből. Joachim hátrahőköl, majd egy idő után erőt vesz magán. Az öltönyben felismeri gyerekkori barátját, Gerlét.
 
JOACHIM
(Visszamegy a tolókocsihoz, és beleül) Majdnem megijesztettél!
GERLE
(Nagy darab, erős fiatalember. Szeméből hűség sugárzik, zavara azonban a normálistól némileg eltérő lelkiállapotra utal) Csak én vagyok, tudod, a Gerle.
JOACHIM
(Az öltönyét gusztálja Gerlén) Tudom. A vállfát kiveheted a zakóból, és akaszd is vissza!
GERLE
(Megszabadul a vállfától, a szekrényre mutat)
Remélem nem haragszol ezért a kis tréfáért.
Készültél valahová?
JOACHIM
(Ironikus) Igen, a templom elé koldulni.
De sebaj, megcélozhatom az esti misét is.
GERLE
Régen is mindig vicceltél!
JOACHIM
(A másik karszékre mutat) Na, ülj le.
A karszéknek kiesik a lába és felborul, Gerle pedig, mintha mi sem történt volna, állva marad.
GERLE
Tegnap jöttem ki. Gondoltam, meglátogatlak.
JOACHIM
(Bólogatva szemléli Gerlét) Egyéni módja a látogatásnak!
GERLE
Nem volt nehéz! A kertkapu, a lakásajtó nyitva...
JOACHIM
Viszont a szekrényajtó zárva, én pedig itt ülök a szobában.
GERLE
Tudod, hogy bújócskában jó vagyok. Mikor is játszottunk utoljára?
JOACHIM
Gyerekkor. (E pillanatban leesik a szekrényajtó)
Azóta sem nőttél fel egészen.
GERLE
(Emlékezik) A bújócska viszont jó játék volt!
Csak felbukkantál és rámijesztettél, aztán én terád.
Búbú!
JOACHIM
(Hamis lelkesedéssel) A legszebb emlékeim közé tartozik!
GERLE
Micsoda helyekre bújtunk! Ott volt például a sonkapáclés vájdling...
JOACHIM
Anyád hatalmas alsóneműsfiókja...
GERLE
A mosógépdob.
JOACHIM
A húgod picsája...
GERLE
(Felkapja a fejét, de aztán folytatja) A lisztesláda.
JOACHIM
Kamrapadlás, kemencelyuk...
GERLE
(Egyre görcsösebb) Pincegádor.
JOACHIM
Függöny mögül, zongorából...
GERLE
Emésztőgödör gyomrából.
JOACHIM
(Hideg mosollyal) Utoljára a fürdőszobátokban lévő szennyesládában bújtam el.
GERLE
(Ideges) Ezt hagyjuk.
JOACHIM
A szennyesláda mellett ott volt a kád...
GERLE
Ne beszéljünk erről, kérlek!
JOACHIM
Apád a kádhoz ráncigálta a húgodat, s közben tépte róla a ruhát.
GERLE
(Arca eltorzul, csak nyög)
JOACHIM
Szegény húgod...
GERLE
Hagyd abba Joachim, mert...
JOACHIM
(Tettetett részvéttel) Aztán belelökte a kádba, s ott...
GERLE
(Üvölt) Elég!
JOACHIM
(Most ránéz) Semmit sem tehettem. Sőt, apád engem is észrevett a szennyesládában, s odahívott. Megfenyegetett, hogyha nem szállok be a játékba, akkor...
GERLE
(Félelemmel teli gyűlölettel néz Joachimra) Akkor?
JOACHIM
...azt kérdezte, ettem-e már partvisnyelet.
GERLE
Nem hiszem el, hogy ezt kérdezte!
Nem hiszem el! ...és?
JOACHIM
Mit és? Hogy ettem-e?
GERLE
Nem, nem azt kérdeztem!
JOACHIM
Hát mit? Te is tudod, hogy mi történt tovább.
GERLE
Azóta egyszer kaptam hírt az apámról.
A Vöröskereszt az Idegenlégióban talált rá, miután anyám meghalt.
JOACHIM
Remek időzítés.
GERLE
(A tolókocsira bök) Nem untál még rá?
JOACHIM
(Közömbös) Á, nem! Kényelmesebb így, bár a mostohaanyámat idegesíti.
GERLE
Jó így átverni a világot, mi?
JOACHIM
(Megfogja a tolószék karfáját, s rugózni kezd rajta)
Igen, és folyamatosan készülök a nagy meglepetésre!
GERLE
Arra én is kíváncsi leszek!
(Rövid csend)
JOACHIM
...a húgodat már nagyon régen.
GERLE
Mit régen!?
JOACHIM
Régen láttam.
GERLE
(Felvág) Külföldön van, külkeres.
JOACHIM
Én meg úgy hallottam, hogy nyomaveszett. Mióta nem találkoztatok?
GERLE
Hét éve...
Mindketten hallgatnak.
JOACHIM
Még mindig áltatod magad?
GERLE
Nem, csak néha jó elhinni dolgokat. Azzal senkinek sem árt az ember.
JOACHIM
(Gunyoros és provokatív) Csak magának! Ez az! Ez a régi Gerle!
Taktikus, és beszari. Mintha a testierő összeroppantotta volna benned a kurázsit, hogy azannyaszentjit, földbe döngölöm, kizsigerelem, megnyomorítom!! Sose gondoltál arra, hogy bosszút állj ...valakin?
GERLE
Mit segített volna az rajtam?
JOACHIM
Reménytelen eset vagy, barátom!
GERLE
(Kétségbeesetten igyekszik témát váltani) Remilah néni hogy van?
JOACHIM
Egészen jól! Ha a lakásajtó nyitva volt, akkor csak a patikába ugrott át.
GERLE
Itthon, egyfolytában betegekkel találkozom.
JOACHIM
A mostohaanyám nem beteg, csak morfinista.
Kintről Pongrácz hangja hallatszik.
PONGRÁCZ
Joachim!
(A szobába toppan) Hát te hol voltál?
JOACHIM
(Kissé meglepődik)
Neked is jó napot! Talányos a színrelépésed...
(Méregetik egymást)
GERLE
(Köhhent)
PONGRÁCZ
(Gerlére sandít, kényszeredetten a kezét nyújtja) Régen láttalak, hogy vagy.
GERLE
Én is téged... jól.
PONGRÁCZ
(Joachim felé) Miért nem voltál a temetésen?
Az ismerősök közül senki sem volt ott, értesítened kellett volna őket! Mégiscsak a mostohaanyád...
JOACHIM
(Eljátszott zavarodottsággal) Hol nem voltam, és kit-nem-miért?
PONGRÁCZ
Meghalt.
GERLE
(Halkan szabadkozik)
Én csak most jöttem...
JOACHIM
Akkor közöld vele te, úgyis mindjárt hazaér. És nyugodj le egy kicsit.
GERLE
(Mintha magában beszélne)
Kirohanás, ipiapacs!
PONGRÁCZ
Én komolyan beszélek!
GERLE
(Szavait zavart kézmozdulatokkal kíséri) Itt volt a szekrény, bebújtam...
PONGRÁCZ
Ma délben temették, és egyetlen ismerőssel sem találkoztam!
JOACHIM
Mert egyelőre még nem a temetőben keresik, ugyanis csak átszaladt a gyógyszertárba.
(Magyarázólag) Az utóbbi időben már naponta szúrja magát, érted?
Most egy kisebb komód hullik darabokra
PONGRÁCZ
(Összerándul a zajra, a többi szétesett bútort is most veszi észre)
JOACHIM
Szóra sem érdemes! Csak a felgyorsult entrópia áldatlan hatása.
De hadd magyarázzam meg: a nénikéd időnként megbolondul.
Mindent szétver, azutánmeg...
PONGRÁCZ
Azutánmeg mi?
JOACHIM
Megbánja, és mindent újra összeeszkábál.
GERLE
(Az összetört karszéknek) Eszkápé, eszkábé, kápé, kábé, kávé, véka, vécé...
Mindjárt jövök.
(Kimegy, csobogva vizel)
PONGRÁCZ
(Próbálná meggyőzni)
Joachim...
JOACHIM
Na, figyelj: a dolgok általános jellemzője az, hogy vannak, nem pedig az, hogy.
PONGRÁCZ
Hogy nincsenek. Eddig stimmel.
JOACHIM
S ez vonatkozik Remilah nénédre is: jön, belövi magát, lefekszik aludni, azután felébred és szétveri a berendezést. Tehát van.
PONGRÁCZ
(Egy táskából előhúzza a dobozt)
És akkor mit szólsz ehhez? Ezt hagyta rám, örökség gyanánt.
Egy idegen ember adta át...
JOACHIM
Örökség!? Ez!?
A néni összekeverhette a testámentumot a testápolóval.
GERLE
(Közben halkan visszatér) Nem szeretem az ápolókat...
PONGRÁCZ
Hagyott végrendeletet?
JOACHIM
Nem tudok én semmilyen végrendeletről, és hagyjál már békén az utcán felszedett híreszteléseiddel!
PONGRÁCZ
Nem híresztelés, ott voltam! És tudod hogyan temették el?
(Elfutja szemét a könny, de legalábbis belegondol)
JOACHIM
Nemzeti alapon?
GERLE
Minden temetés rámenős...
PONGRÁCZ
Elég már a szarakodásból! Közben etették!
(Elborzad) Azt se tudtam, él-e, hal-e.
Tömték a szájába az ételt, érted? Így! (Mutatja)
JOACHIM
(Egy pillanatra elbizonytalanodik) Teljesen megbolondultál.
PONGRÁCZ
És akkor ez?
JOACHIM
(Gyanakodva nézi a dobozt) Azt az éjjeliszekrényén tartja.
PONGRÁCZ
Tartotta.
Kintről reccsenés hallatszik. Egyszerre néznek arra.
JOACHIM
Már kétszer is hipnotizálták, csakhogy eszébe jusson az a szó, mellyel ez az átkozott koporsócska nyitható.
PONGRÁCZ
Felfogtad te igazából, hogy mi történt?
JOACHIM
Én? Minek fognék én fel bármit is, hisz úgy tűnik, itt az történik, amit te akarsz!
Nem elég, hogy beállít ez az idióta is, és szenveleg itt nekem az eltűnt húga miatt, aztán jössz te, bevágódsz mint egy gyászhuszár, és számonkéred tőlem a saját mostohaanyámat!
PONGRÁCZ
(Gerléhez, mint aki deja vu-t lát) Valóban, a húgodat mintha láttam volna a temetésen, pedig úgy tudtam, hogy eltünt.
GERLE
(Morfondírozik) Az, hogy láttad, sajnos lehetetlen, de érdekes! É-rö-dö-e-kö-e-sö.
Ez éppen hét betű.
JOACHIM
De számomra még mindig nem világos valami.
(A dobozra mutat) Valójában, hogy került ez hozzád?
PONGRÁCZ
Az előbb már mondtam, te fatty!
JOACHIM
Ne fattyazz engem, mert nem állok jót magamért!
PONGRÁCZ
(A tolókocsira pillant) Végre egy hiteles mondat!
Ilyeneket még, és debizisten, leírom.
JOACHIM
(Mint egy idegbajos, a mondat végére szinte elfogy a levegője) Inkább magad írd le, jó?
Mit akarsz tulajdonképpen? Úgy viselkedsz, mintha valami közöd lenne Remilah nénihez, pedig alig ismered! Mindenre szemet vetettél, ami ebben a házban...
GERLE
...fellelhető?
JOACHIM
Hát tudd: egy anya lehet mostoha, de attól még...
GERLE
...anya!
JOACHIM
És ne keltsd halálhírét, csak miután...
GERLE
...meghalt!
JOACHIM
Itt minden az övé, aztán pedig...
GERLE
...az enyém lesz!
JOACHIM
(Gerlének) Egy frászt lesz a tiéd!
Az enyém lesz!
(Ismét Pongráczhoz) És most hordd el magad!
Minden más marad! A doboz is!
Pongrácz felé gurítja magát, ki akarja kapni kezéből a dobozt, de nem sikerül neki. Egy ideig dulakodnak, majd farkasszemet néznek egymással. Gerle ijedten téblábol, aztán egyszer csak odalép, és hátúlról szépen kiveszi Pongrácz kezéből a dobozt.
GERLE
(Ártatlanul) Csak megnézem ezt a betűzárat.
PONGRÁCZ
(Meglepetten fordul hátra) Na, add csak szépen vissza!
És addig nem mehetek el innen, amíg nem tisztáztunk bizonyos dolgokat.
JOACHIM
Jól csináltad, Gerle!
(Nyújtja a kezét a dobozért)
GERLE
(Ingadozik) Tudod, hogy a barátod vagyok, de...
JOACHIM
Tudom, mindjárt bőgök. És most kérem szépen.
GERLE
Ha Remilah néni egyszer meghal, akkor ezt Pongráczra hagyja?
JOACHIM
Ugyanmár, az egészet ő találta ki! Beront a házunkba, és követelőzik, pedig.
PONGRÁCZ
Pedig azért van egy kis köze az egészhez, igaz?
(Gerlének) Hidd el, nem hazudok. A néni meghalt.
És még szerette is ezt a...
JOACHIM
Fattyot, mi?
PONGRÁCZ
De csak azért, mert megszerette, mielőtt még örökbefogadta volna.
GERLE
De én... én még akkor is a barátja voltam, amikor az apámat nyomkodta bele a húgomba!
(A betűzárat próbálgatja)
JOACHIM
Ez igazán megható, ez a klasszikus szeret, nem szeret - hülyeség!
Gyűlölni bezzeg mindenki fél, mert akkor őt magát is gyűlölhetik.
(Gerléhez) Ilyen vagy te is, aki eljátszod itt a nagy megbocsájtót, közben meg.
GERLE
Közben meg micsoda? Nem csak eljátszom.
JOACHIM
Az még rosszabb. Én sosem bocsátanék meg annak, aki a húgommal.
GERLE
A húgoddal mit?
JOACHIM
(Gúnyosan nevet) Nem az enyémmel, hanem a tiéddel! Ha ilyen hülye vagy, menjél vissza oda, ahonnan jöttél.
GERLE
(Megijed) Ahonnan jöttem? Oda vissza?
JOACHIM
Csak oda.
GERLE
(Kétségbeesik, de hirtelen eszébe jut valami)
Úgy! Akkor viszont...
(Egy borítékolt levelet húz elő a zsebéből, nagy lendülettel mutatja) ...felejtsd el, ezt!
JOACHIM
(Játékosan, egyszuszra)
Mi lehet az, amit el kell felejtenem, mielőtt még megtudhattam volna, hogy mi lehet az?
GERLE
Nézd csak meg jobban!
A kapura tűzve találtam, és képzeld, pont Remilah néni írta. Nem volt leragasztva...
PONGRÁCZ
Micsoda!?
GERLE
Azt mondja, csak később ér haza.
Az asztalka darabjaira hullik
JOACHIM
(Unottan) Nekem szánta. Na mutasd!
GERLE
Nincs rajta a neved!
JOACHIM
Akkor olvasd fel, s játszhatsz egy kicsit a dobozzal!
Olvasd már!
(Felállni készül a tolószékből) Ne akarj csodát látni, Gerle!!
GERLE
Nem teheted, nem vagyunk egyedül!
(Pongrácznak) Tessék, itt a doboz, neked adom.
PONGRÁCZ
Lekötelezel vele.
GERLE
De a levél nálam marad.
(A dobozt átnyújtja, a levelet zsebébe rejti, hangja magabiztossá válik)
Próbáljátok meg elvenni.
Sakk-matt helyzet.
JOACHIM
Mesélhetek még arról a kádjelenetről, ha akarod!
GERLE
(Görcsbe rándul) Na jó... annyit mondhatok, leírta hová megy, miután belőtte magát.
JOACHIM
És vajon hová?
GERLE
Csak a legelejét olvastam.
PONGRÁCZ
Mikor is írták ezt?
GERLE
Ma, dél körül.
JOACHIM
Honnan tudod?
GERLE
Onnan, hogy ezzel kezdi!
(Kiveszi a borítékból és olvassa)
"E levelet dél körül írom, de mire befejezem, már jócskán el fog múlni."
PONGRÁCZ
Micsoda?
GERLE
Hát, dél.
PONGRÁCZ
Hazudsz, az teljességgel kizárt, hogy ezt ő írta volna!
GERLE
(Újból előhúzza a borítékot a zsebéből, kiveszi a levelet, szétnyitja) Egyáltalán nem kizárt, sőt!
(Olvassa) "...s egy pillanatig sem legyen kétséges, még Pongrácz unokaöcsém számára sem, hogy ezt a levelet én, Remilah asszony írtam ma, pontosan azelőtt, mielőtt átugrottam volna a patikába, amiből viszont nem csupán egy átugrás, de egy kicsit hosszabb távollét is kisülhet, attól függően, hány ampullát sikerül szereznem."
(A kérdéses levélrészt Pongrácz orra alá tartja, majd összehajtja és zsebrerakja a papírt)
Elégedjetek meg e töredékkel.
A szekrény is szétesik, majd a szobafal s az ablak is kidől. A háttérben sejlő temetőn lassan erősödik a fény.
JOACHIM
(Gerléhez, gúnyosan) Most azt hiszed, kulcsfigura lettél?
GERLE
Ha azt veszem, hogy most először kérdezel tőlem valami komolyat, akkor igen!
PONGRÁCZ
Ki kellene nyitnom ezt a dobozt. Olyasvalami lehet benne, amire a néni is kíváncsi lett volna.
JOACHIM
Pardon! Amire még mindig kíváncsi lehet!
És ugye szentül hiszed, hogy ez a szó, csak neked juthat eszedbe...
PONGRÁCZ
Csak nekem. Mert nekem adatott meg, hogy kinyissam.
JOACHIM
Ha már elloptad, akár a földhöz is csaphatod! Ki tiltja?
Vagy attól félsz, hogy összetörik benne a semmi?
PONGRÁCZ
Egy: ha semmi sincs benne, miért akarta volna Remilah néni is kinyitni?
Kettő: azzal, hogy azt mondod, elloptam, nem hozol ki a béketűrésből.
Három: viszont az a tény, hogy üres, tartalommal töltené meg igencsak sivár földi létedet, igaz?
JOACHIM
Egy, kettő, három: rétori képességeidhez szó sem férhet, ezzel szemben.
PONGRÁCZ
Ezzel szemben?
JOACHIM
Lefogadom, hogy ebben a dobozban csak akkor lenne valami, ha beleköpnék.
PONGRÁCZ
Emelkedett feltételezés.
GERLE
(Elgondolkodik) Talán az a szó nyitja, hogy "üres"? De az csak négy betű...
Az előtéri fény halkulni kezd, majd megszólal a vezérmotívum. A bútormaradványok a háttérbe kerülnek, fehér lepellel letakarják őket: újabb sírhantok?