Verebes Ernő: Teremtőhadjárat
 
5. kép
 
Estigma egy kápolnaszerű építmény kapujához közelít. A fal tövében a Triumfátor ül, és kéreget. Fején koszos sapka, szakáll, napszemüveg, szakadt egyenruhát visel, a nadrágból kilóg felsebzett lába. A háttérben időnként felbukkan Pongrácz és szétnéz, minden rendben folyik-e. Halkan bomlik ki a vezérmotívum, mintha a kápolnából szólna.
 
TRIUMFÁTOR
Hölgyem!
ESTIGMA
Nekem szólt?
TRIUMFÁTOR
Igen, ha nem sértem meg!
Nem kérek magától semmit, csak éltetni akarom egy kicsit!
ESTIGMA
Ilyesmi ritkán fordul elő az emberrel!
(Menne tovább)
TRIUMFÁTOR
Bárcsak olyan jól élne, hogy nekem is dobna valamit!
ESTIGMA
(Elmosolyodik)
Szívesen adnék, de semmim sincs.
TRIUMFÁTOR
(A kápolna felé bök) Csak nem ide megy?
ESTIGMA
De igen. Mi ebben a meglepő?
TRIUMFÁTOR
Egy ilyen fiatal lány! Inkább nekem kéne...
ESTIGMA
Csakhogy egy templomban nem szabad kéregetni.
TRIUMFÁTOR
Viszont szabad kérni a Jóistent!
ESTIGMA
Akkor én maga helyett is kérhetem, hisz egy ideig úgyis bennmaradok.
TRIUMFÁTOR
(Végignéz Estigmán) Zárdába vonul?
ESTIGMA
Honnan tudja?
TRIUMFÁTOR
Felismerem azokat, akik nem biztos, hogy visszatérnek.
(Vizsgálgatja Estigmát) Elszántság kell hozzá és alázat.
ESTIGMA
Maga is egy ilyen helyről jött?
TRIUMFÁTOR
Igen. Csakhogy amikor elmentem, több volt bennem az elszántság, mint az alázat.
Ezért most alázatból van több. Hát látja, ilyen egyszerű!
ESTIGMA
(Menne már, de valami visszatartja)
Nem tudom, hogyan segíthetnék magának.
TRIUMFÁTOR
Már a jelenlétével is segít.
ESTIGMA
Mikor tért vissza, s honnan?
TRIUMFÁTOR
Ma épp egy hete.
Feltámad a szél, valahol ablaktáblák csapódnak.
ESTIGMA
S meddig volt ...ott?
TRIUMFÁTOR
Faggat engem?
ESTIGMA
Nem, dehogy, csak kíváncsivá tett.
TRIUMFÁTOR
Akkor azt is tudnia kell, hány bugyra van a pokolnak!
ESTIGMA
Azt tudom.
TRIUMFÁTOR
Nahát, annyi évig voltam ...ott!
ESTIGMA
(Kibukik belőle) Az én apám is külföldre ment. Azt mesélik, bállt zsoldosnak.
TRIUMFÁTOR
(Felkapja a fejét, hosszan nézi a lányt) Zsoldosnak? Az Idegenlégióba?
ESTIGMA
Nem tudom, de nem is érdekes, egyszer már elfelejtettem.
TRIUMFÁTOR
De azt nem hinném, hogy ő elfelejtette... magát!
ESTIGMA
(A Triumfátor lábára pillant) Majd hozok egy pár cipőt, ha addig még itt lesz.
Hát akkor...
TRIUMFÁTOR
(Küszködik magával) Várjon még egy percet!
(Estigma megáll, visszafordul) Egy fiatalemberről van szó, az édesapja üzent neki...
Az előbb segíteni akart, hát gondoltam, megkereshetné őt nekem.
ESTIGMA
Nem hinném, hogy ismerem, különben is, annyian elmentek ebből a városból!
TRIUMFÁTOR
De talán mégis! A neve ...Gerle ...Gerle!
ESTIGMA
Gerle?? Ő a bátyám!
TRIUMFÁTOR
Ezt nevezem véletlennek...
ESTIGMA
(Megdöbben) ...és hogy szól az az üzenet?
TRIUMFÁTOR
Nem gondoltam, hogy fájdalmat okozok ezzel magának.
ESTIGMA
Mondja már!
TRIUMFÁTOR
Az apjuk elsősorban azt kérdezi, hogy a családja... jól van-e?
ESTIGMA
Ezt kérdezi?! Kitől kérdezi?
Hisz azt sem tudja, élünk-e, a bátyám, meg én!
TRIUMFÁTOR
Szerintem tudja...
(Közelebb inti a lányt) De most jól figyeljen!
A másik, amit üzent: hadjárat közeleg! Angyalrajzás! Ne nézzen hülyének kérem, való igaz!
ESTIGMA
Angyalrajzás? Szerintem ő nem is ismeri azt a szót, hogy angyal!
TRIUMFÁTOR
(Kissé megsértődik)
Miért ne ismerné? Ezek robbantóangyalok!
Egyszer már megsemmisítettek egy egész országot, mely azóta csak a határain kívül létezik. Mint egy meghámozott banán! Én is ott voltam!
ESTIGMA
Ezt én nem mondhatom el a bátyámnak!
TRIUMFÁTOR
Gondolja, hogy ő nem értené meg?
ESTIGMA
Nem! Pont azért, mert elhinné!
TRIUMFÁTOR
Ne vicceljen velem, menedékre van szükségük!
Létezik egy hely, hogyan is magyarázzam meg...
(Észrevesz, majd mutat is valamit, a játéktéren kívül) Látja ott azt az asszonyt?
Most fordul be a sarkon.
ESTIGMA
(Szintén arra néz(
Persze, hogy látom, (felismeri) jé, az ott...
TRIUMFÁTOR
Éppen oda tart, őt kövessék!
ESTIGMA
Ki maga?
A háttérben a robbantóangyalok csoportja jelenik meg csendben, mintha hallgatóznának.
TRIUMFÁTOR
(A lány felé nyújtja kezét) Estigma...
ESTIGMA
Honnan ismer engem?
TRIUMFÁTOR
Ti szoktátok mondani, hogy bánatos embernek könnyű kitalálni a nevét!
Nos, én egy bánatos angyal nevére jöttem rá.
ESTIGMA
(Egyre hátrál)
TRIUMFÁTOR
Hinned kell nekem! Hamár a véletlen így összehozott bennünket.
Néhány éve tragikus híreket kaptam felőled. Azt hallottam, hogy...
ESTIGMA
Nem érdekel, hogy mit hallott!
TRIUMFÁTOR
Sajnálom...
Gerlévek is szeretnék találkozni.
ESTIGMA
Minek? Hogy mégjobban tönkretegye?
TRIUMFÁTOR
Senkit sem lehet tönkretenni, mert már eleve úgy születünk.
ESTIGMA
Beszéljen csak a saját nevében!
TRIUMFÁTOR
Azt teszem. Én a Triumfátor vagyok, így neveznek a bajtársaim. Jöttünk, mert most erre van dolgunk. Senkit sem bántunk, kivéve...
(Lassan feláll, kihúzza magát) Gyönyörű lány lettél!
ESTIGMA
Ámen. (A Triumfátor karjaiba ájul)
Felhangzik a vezérmotívum. A Triumfátor lefekteti a lányt, sokáig nézi. Hirtelen sötét lesz, a vezérmotívum kifordított változatban, teljes hangerővel harsan fel.