Kollár Árpád: Például a madzag
 
a talált tágy
 
ahogy rozsdás féltengelyek, küb
lik közül balázs atillát, kitúrtam
a földre terített ponyva-standon,
kiguberáltam az egyszer haszná
 
latos életmaradékok kupacából.
levetett gúnya volt, vagy valami
olyasmi, leértékelt titokzatosság.
mindenki látott már ehhez fogha
 
tót, de hát ki ismerheti igazán. a
kár csak a naftafoltos cuniculus
t az ócskapiac kietlen szegletén,
 
fülön ragadtam túlélésem egyet
len lehetőségét - régóta vártam
rá, áron alul mégsem vihettem el.