Cédulák, szárnyak

Sibelan Forrester
Angyalok

[Draginja Ramadanski: Bogaras I.]

ANASZTÁZIA. Pavle felesége orosz volt és Anasztá­­ziának hívták. Természetesen ez egy kifejezetten pra­voszláv névválasztás, szüleiben, akik a cári Orosz­­ország fehér emigránsai voltak, ez tartotta a lelket. Mire felnőtt, neve magába itta mindazokat a furcsa legendákat is, amelyek Anasztázia hercegnő neve körül szövődtek (hogy a vérengzést túlélte, egy éjszaka csuromvizesen és átfagyva kimentették egy csatornából, s hogy mindez nem más, mint sötét, füstös szobákban kovácsolódott cselszövés). De a név csengése rendkívül illett a zsenge balkáni Anasztáziára is: a kitörő nas, a tas, mintha az egyes szám első személyének szláv az névmását hangsúlyozta volna, míg az i hang pedig a többi fonéma és szótag zajában hősies küzdelmet folytatna a kihallhatóságért. Az apját, a menthetetlen álmodozót, akinek hátába már beépült a két polgárháborús golyó, boldoggá tette, hogy megismerheti és feleségül veheti honfitársát, az orosz emigráns lányt, aki a szerény belgrádi szomszédságában igen keresett varrónővé vált. Tudniillik a cári Oroszországban a lányoktatás magába foglalta a hímzés mesterségének elsajátítását is. Az apja halála után, akinek teste jóval elgyötörtebb volt, mint amennyire azt sejteni lehetett, az élet sokkal nehezebbé lett. Anasztázia anyja valósággal meg­könnyebbülést érzett, amikor Pavle udvarolni kezdett a lánynak. A papnövendék idősebb volt a kadétoknál, de egyszerűség és tapintat jellemezte, s lenyűgözte a törékeny lány olvasottsága és mímelt szellemessége. Már a kézfogó előtt a Naszta becenevet adta neki. A fiatal házasok 1938 tavaszán odahagyják Jugoszláviát, és a férfi átveszi a chicagói szerb egyházközség pásztori teendőit. Anasztázia ekkor még a tizenhetet sem töltötte be.
CHICAGO. Anasztázia nem érzékelte, hogy Ame­rikában gazdasági válság fogadja őket, meg egy há­ború, amely megbélyegezte az egész korszakot, csak a falakat látta maga körül. Új, chicagói hálószobájuk halványuló tapétáját: fehér stráfok és piszkos rózsaszín, stilizált rózsacsokrok váltakoztak rajta; és a konyha mennyezetének sötétzöldjét, amely a falakra is aláereszkedett jó méternyi mélységben, hogy aztán zsíros kékes színbe tűnjön át, letakarhatatlan foltokkal a sparhelt körül. A kis szalon fabarnára volt festve, a plafon fehérre, elszegve egy vékony világos léniával, ez tetszett neki a leginkább: valaki valamilyen hatást szeretett volna elérni ezzel a vonallal, meghatóan igyekezett elősegíteni a tér értelmezését. A házból kilépve általában a madárhangokat és autókürtöket visszaverő fal mentén haladt. Ha néhanapján kirakatot nézni a városközpontba merészkedett, azt látta, a járdák roppant szélesek, az épületek felfoghatatlanul magasak; ha kilépett a járókelők két irányba siető sodrából, érzékelhette a drága fehér kőkockákban a millió apró fosszíliát, a magszerűen elkülönülő középpontokat, amelyek tökéletes formája valamiféle életről tett tanúbizonyságot. A régi és kevésbé nagyratörő épületek hosszúkás, sötét kőblokkokból épültek, amelyek Belgrádot idézve szemtelenül ráfeküdtek a járdára. De míg Belgrád a sötétszürkét és a zöldet, az aszfalt és vadgesztenyék színét ölt ötte magára, Chicago világosszürke volt, és a házak körüli zöld övezet valahogyan elhalványodó. A boltok latin betűs cégérei folyton megtévesztették: szegényes angoltudással keverte a szezont a fazonnal, így aztán törekedett rá, hogy bár a legszükségesebb kifejezéseket megtanulja. Télen hideg szél fújt a tó felől, ilyenkor sietősen igyekezett haza. Szokása volt Pavle segítségére lenni, ahogy ez egy papnéhoz illik, gyöngéd és figyelmes volt a plébánia asszonyai iránt, akik megkedvelték szolgálatkészsége miatt, gyakorta védelmükbe vették és ellátták kenyér- vagy mártásrecepttel, jóindulattal mosolyogtak soha ki nem küszöbölt lágy kiejtésén. Ő itt vált felnőtté, itt lett jóval közvetlenebbé és magabiztossá. Őt és Pavlét csak egyetlen dolog aggasztotta: az évek múltak, és a gyermekáldás elkerülte őket.
ANGYALOK. A háborút követően változások sora következett. A bizalmát élvező asszonyok közül gazdagabb találkahelyek reményében páran odahagyták a templomot, s akik a helyükre léptek, rossz szemmel néztek rá orosz származása miatt. És akkor következett be a legnagyobb változás: Pavle buzgó imái meghallgatásra találtak, és az Úr megnyitotta asszonya méhét. Egy gyönyörű kislányt hozott világra! Majd egyiket a másik után, még kettőt. Pár évre rá egy kisfiút! A világ leszűkült három telezsúfolt szobára, még ha Pavle be is szerzett egy ragyogó fehér, megállás nélkül zakatoló, tömérdek ruhát, pendelyt, pelenkát forgató mosógépet. Anasztázia a lakásban rekedt, kezében a nedves fehérneművel teli kosár, s húzta egymás után ki a fehér zászlóval és fa csipesszel teli szárítóköteleket. Míg ő szüleinek egyetlen gyermeket volt, most zavarodottan, szórakozott mosollyal nyugtázta, hogy négy apróság veszi körül. Pavle kedvesen közeledett hozzá, de ő csak a fejét ingatta. Elvitte aztán az orvoshoz. Végül óvatosan közölte vele, a gyerekeket elviszi nővéréhez, Angelinához. Anasztázia csak egyetlen szófoszlányt értett meg az egészből, hogy Angel; az angyal ellen pedig semmi kifogása nem lehetett. Bólintott, miközben ujjai a frissen mosott gyapjúpulóver szélét gyűrögették.
AZ A HÁZ. Bár Anasztázia Angelinát már elfeledte, magára a házra jól emlékezett. Három napig laktak ott, amikor összeházasodtak. Valamilyen kisvárosban állt, bár az utcáit igazi városi utcáknak látta, ám a házba nem az utcáról, hanem az udvarból nyílott a bejárat. Az előszoba sötétvörös és világossárga járólapjait naponta makulátlan tisztára sikálták, az udvar porának mégis nagy szerep jutott abban, hogy ilyenné kopott a színük. A konyhába három lépcső ereszkedett. Pár tükör is volt a falon, abban a szobában, amelyben az éjszakát töltötték, mintha a vendég és a házigazda reménykednének, hogy valamennyi tükör némileg más-más arcot mutat. Ő a legváratlanabb szögekből igyekezett arckifejezéseit tetten érni, s arra a benyomásra jutott, hogy ezzel a férfival ebben a szobában egy teljesen mást nő tartózkodik. Még most is, csak le kell hunynia a szemét, fel tudja idézni a kettős üvegajtó képét, amelyen át a virradat fénye tör a szobába; miként az első reggelt is, a szabadba lépés pillanatát: a nap mozdulatlan korongját, elszegett fehérséget a festett ajtófélfák között, a por sokszorozódó fátylaiban, amint az egész előszoba, függetlenül kopottas bordó-sárga kövezetétől, angyali fényben tündököl.
GYEREKEK. A gyerekek túl kicsik voltak még, hogy megtanulják Anasztázia nevét: egyszerűen csak anyának szólították, és bizonyos idő múlva már nem sírtak utána.

[Rajsli Emese: Saša]