Kovács Karolina: Mítoszteremtés Oravecz Imre költészetében

10. Idézett szakirodalom

1. Alexa Károly: Szajlától Waldenig, Oravecz Imre költészete. In Quodlibet, Bp., Kortárs, 2004.
2. Alexa Károly: „ Már nincs más, csak ami volt”, Oravecz Imre: Halászóember (Szajla. Töredékek egy faluregényhez,1987-1997). Kortárs, 1998. 10.
3. Alföldy Jenő: Oravecz Imre. Alföld, 1978.6.
4. Balog József: Csak vers, egyedül. Harmadkor,1989.10.
5. Bányai János: Szerkezetek diadala. Magyar Szó, 1972 03.
6. Bohár András: Oravecz Imre 1972.szeptember. ÉS, 1993.40.31.
7. Bokányi Péter: Örök társ. Életünk, 1988. 7/8.
8. Bori Imre: A legújabb magyar líráról. Híd, 1968, 7-8.
9. Földényi László: Életre ítélve. ÉS, 1998.15.
10. H. Nagy Péter: Töredékek a kortárs magyar líra paradigmáiról. 1999. 4.
11. Keresztury Tibor: In memoriam. Oravecz Imre: Halászóember. ÉS, 1998. 5.
12. Keresztury Tibor: Távlatok és állomások: Szajláról a mítoszig és vissza. Alföld, 1988.10.
13. Kulcsár-Szabó Zoltán: Az emlékezet könyve. Tiszatáj 1999.10.
14. Kulcsár-Szabó Zoltán: Oravecz Imre. Pozsony, Kalligram, 1996.
15. Ősi János : A (próza)versen innen és túl. Az Oravecz-líra poétikájáról . Alföld. 1995.10.
16. Radnóti Sándor: Oraibi alapítása. Mozgó Világ, 1981.7.32.
17. Szepes Erika: Költő és mítosz (Elemzések, tanulmányok), Bp., Napkút, 2006.
18. Székely János: Egy rögeszme genezise. Bukarest, Kriterion, 1978.
19. Szilasi László: Óhaza. ÉS, 2007.7.16.
20. Tüskés Tibor. Mai költők pályakezdése. Jelenkor, 1972.5.
21. Tverdota György: Kísérlet – kérdőjelekkel . Napjaink,1972. 7.
22. Varga Pál: Költők útközben. Alföld, 1981. 1.86.
23. Veress Miklós: Oravecz Imre: Héj. Tiszatáj, 1972.8.84.
24. Weöres Sándor: Oravecz Imre verseit olvasva. In Költők egymás közt. Bp. Európa, 1969.
25. Állítanunk kell valamit. Oravecz Imrével beszélget Keresztury Tibor. ÉS,1999.október 8.