Snežana Bukal: Spremna na dugo čekanje – pesme sa slajdovima
Most na Drini

Most

Ovo je bilo prije hidrocentrale
Kaže Vladimir
I potanko mi objašnjava
Kako su stupovi
Viši
A most
Zato
Vitkiji i ljepši

Priča je složena
To je znala i ona koja
Je most slikala
Zato je satima samo sjedila
Sjedila i promatrala
Spremna na dugo čekanje
Dok ne dođe čas
Koji eto ovjekovječuje:
Na mostu se mimoilaze
Šajkača i slamnati šešir
Bez pogleda
Bez susreta
Lik i pisac

No sve to možda i nije
Više uopće važno
Danas kada znamo
Da je mosta moglo i da ne bude
Vjerojatnost je bila ista
Kao i ta da i dalje
Na svom mjestu stoji

Nekima to nije uspjelo
Ko zna da li je živa Šajkača
Slamnati Šešir mrtav je znamo

Most stoji
Poljuljana je jedino
Moja uvjerenost
Da se trajanje mjeri
Vodom koja se premošćuje

2. Žena sa plavom torbom >