Molnár Viktor
NE MOST
 
hűtőbe e villanásokkal
fagypont alá
hogy a nyárban
fellélegezhessenek
amikor
nagybetűs verebek
szedegedhetik fel
elvetett magvainkat
 
NAPJAINK
 
alkoholittas rezdülések
búemésztő émelygések
csak néhány foltot még
fehér életünkre
hogy rongyként
szétterülhess előttem
mint a letűnt azúr
 
RÁCS
 
szavakká degradáltan
a mozgás is közömbös
de én ma belevágok magamba
hogy egyenlővé váltan találkozzunk
a reggeli bíróság előtt
bűneink végleteit húzva egymásból
dülledt szemekkel az égre bámulván
szétrongyolódott áhitattal
s meglásd már fekete lesz a fény is
mikor tovaszáguld sisteregve
más áldozat után kutatva
 
FOLYAM
 
diadalittas szédülések eltűnőben
a koraeste lepereg a fáról
az éj derengő folyamai mentén
 
a fény elhaló kürtjei
fehér nyögések a
visszhangmentes messzeségből
megfáradt arc ráncai az égen
távol a sűrűség felé botladozik az árny
 
széthulló táj lüktet a légben
néma sikolyainkra szú ébredezik
hajnal-kísértetek kereplése
 
ŐSZ
 
csivitelő madársereggel
az eget piszkítva
húzol nyugatnak el
a hollók éneke tudod kedves
merőben más
 
MOZDULAT
 
a reggel acélhuzalai közé szorultan
az érintések izzadó hanyatlásában
tekintetedért meredek letűnt egek homályába
 
a térbe sikoltott szilánkjaink
nyögtek a fény nedves kéje alatt
s lázas sziluettek lengedeztek
az éj szelíd délibábjain
 
a reggel acélhuzalai közé szorultan
letűnt egek kékségében fuldokolva
rebbenésed utolsó oldódás a nyárban