Sáfrány Attila
VALLOMÁS AZ OTTHONOMRÓL
 
Kerestem helyem,
köztetek jártam,
hazug csókjaitokkal háltam,
és vártam, csak vártam
 
egy végtelen pusztaságban:
eljöjjön az otthonom értem!
Az élettől csak ennyit kértem,
hát mért nem, mért nem?
 
Hiszen tél van itt mindig, vacogó hideg.
Még a szemem is fázik ettől a világtól,
ahol a bárkik a valakik, mert mindenki senki.
S én ki, s én ki vagyok? -
 
szólalt meg bennem az első kérdés, a világba zuhant
egyetlen értelmes kérdése a rettenetben.
S mi mást tehettem?
Csak sírtam, csak sírtam
 
mikor megszülettem, de a kérlelhetetlen akarat
akkor már kifordított, mint egy ruhadarabot.
Hiába kiáltoztam, hogy nagyon fáj,
ne bánts, ne bánts!
 
Vad fogai összetörtek, szétszaggattak,
majd nyálával keverve péppé zúzott, és szájában összepréselt,
hogy kiköpjön a világba,
s én hiába, én hiába
 
tiltakoztam, a szemem máris kifordult,
a fülem megsüketült a belső hangokra,
tudásom kézzé és lábbá nőtt,
és nőt, nőt
 
kiáltott a testem, az ösztön máris ott kuksolt bennem
a hiány vadállati üvöltésében.
Amit eddig magamban kerestem, most rajta volt,
és még a Hold, a Hold
 
az összpontosítás anyja is
kipattant a fejemből a csillagos éjbe.
A mából tegnap lett és holnap,
de még a Nap, a Nap
 
az értelem fénye és az érzés melege is
a felhőkbe szállt a szívemből.
Én pedig énné, te tevé, az azzá vált,
és még a halált, a halált
 
is elrejtettem szavaim mögé,
hadd növekedjék úgy,
hogy ne legyen fogalmam róla,
és még róla, Róla
 
is megfeledkeztem, hiszen a végtelen
csupán az álmokban létezik,
a való világban olyan nincsen,
minek az isten, minek az isten
 
ha az álmok úgysem teljesülnek be,
és a vágyak úgyis meddők maradnak,
az örök pedig csak a leírt körök végtelensége,
hogy sohasincs vége, sohasincs vége
 
a szenvedésnek, a bánatnak, az éjnek,
amíg csak a Földön emberek élnek,
ha ugyan életnek nevezhető ez így holtan?!
S hol van, hol van
 
a boldogság: a test szenvedő gyönyörében,
vagy a félelem kárörömében?
Seholsem találtam,
és csak álltam, álltam
 
és vártam, miközben önmagam volt egyedüli társam:
eljöjjön az otthonom értem!
Az élettől csak annyit kértem,
és mégsem, mégsem
 
szánt meg soha, mert az élet mostoha,
nem szeret, csak veret
mással és magával,
hogy élni, élni
 
kényszerített a magánnyal
és a kielégíthetetlen vággyal.
Furcsa kacaja így tartott tükröt elém,
és belém, belém
 
csak ezt látva nyilalt a fölismerés:
mindig is velem volt,
amiről azt hittem, hogy elhagyott,
hiszen az én vagyok, az én vagyok!
 
VIRÁGOK
(ÉN)
 
Bent a házban egy
téllel dacoló virág
rám emlékeztet.
 
(NEM ÉN)
 
Sárga rózsákban
heverésző arcélek
nézik a tengert.
 
KINCSEK
(LOPÁS)
 
Szemed ablakán át
időd lopva
számító ész(re)-
vétlen tolvajként
tettem azt
magamévá.
 
Nem voltál ott.
Én sem.
 
(KINCSEM: NINCSEN)
 
A szabadságról kellene verset írni,
mert elhagytak (vagy én őket),
s így egyedül, börtönmagányban,
azon tűnődöm, hogy köztetek is
egyedül voltam és bilincsben.
 
A szabadságról kellene verset írni,
mert az a kincs, ami nincs!
 
TETTEK
(SZÓTLANUL)
 
Riadt, tapogatózó tekintettel
ragadtam meg
az űrt közötted és közöttem.
Semmit szorongató szemem
pillantása
az idő rettenetébe fagyott.
 
(BELÉP-ÉS?)
 
Hangod
az ódon falakba vájtad.
Arcod csendes
mosolyát is rájuk szegezted és
harcod elkezdődött
a kolostor meggyötört köveire lépve.
 
CSENDEK
(VELE)
 
Leültem mellé
halkan, és elhallgattam
ahogy hallgatott.
A Tér kiürült (közben -
köztünk) csend beszélgetett.
 
(HALÁL)
 
Szüntelen éhség
álmodás után. Csendbe
hulló pillantás.