Kovačev-Ninkov Olga
A zentai gimnázium rajztanárai

Múzeumi füzetek 1.
Thurzó Lajos Közművelődési Központ
Zenta, 1996

A kiadvány megjelent a zentai Gimnázium fennállásának 120 éves jubileuma alkalmából
Kiadja a zentai THURZÓ LAJOS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Felelős kiadó és szerkesztő: HAJNAL JENŐ igazgató.
Lektor: SZLOBODA JÁNOS.
Nyomdai előkészítés: HJ
Példányszám: 200
Udarnik Nyomda, Zenta, 1996. december

Tartalom
A zentai gimnázium rajztanárai
Képjegyzék