Ladik Katalin: Ikarosz a Metrón (1978-1981)
 
Inkarnált bábjátékosok
 
1.
Az élet nem kötelez semmire
 
mintegy ügyetlenségből hanyagságból
újra elkezdett kalandként
a tűző napon siető ember meghűl
az ártatlannak látszó részletek sorra
elfecsérelt életté alakulnak
a helyiség bútorai piszkos ablaküvege
mogorva tulajdonosa a végzet díszleteként
átrepül a színen
 
pedig sem tragédia sem baleset
nem történt
 
2.
Mr. Wolf egy "lapos" világban találta magát
ahol talán Isten maga is halandó.
Ott észleli ahol van
a fényérzékeny vasalódeszkán.
 
3.
Mrs. Pipernek egy halott gyermeke volt
aki egy szürkésfehér
macskát ölt meg.
 
Viselkedése, szavai és fájdalmai
világos vonatkozásban voltak
a repülőgép lezuhanásával
és azoknak az érzelmeknek voltak ismétlései
amelyeket a megsebesült és lelőtt
francia tisztek érezhettek.
 
Személyiségük haláluk után
úgy élt tovább
hogy Mrs.Piper puha ujjakkal
egy cukorkás dobozból.
 
Az emlékezetes naplementéből
Mrs. Piper ablakában
egyszerre több példány volt.
 
4.
Willy Sch. testén zsinór
volt kifeszítve amelyen egy mozgatható
vörös takaróba burkolt körte függött.
 
Ugyanakkor a nappaliban a valóságnak
magasabb rétegei nyilvánultak meg.
"Minna, egy tűt levettem az asztalról!"
S valóban a tű a földön hevert.
 
5.
Eusapia érzi
ha egy tárgyat telekinetikusan mozgatnak.
Tehát a csalásnak nem bizonyítéka az
ha lába megragadásánál
velőtrázó a sikoltás.
 
6.
Egy esetben a szájból
kilépő fényes szubsztancia
áthatolt a médium fejét
borító fátyolsisakon
és a fátyolon keresztül visszahúzódott
a szájába.
Éva C.
szabadon és nevetve
lebegett a levegőben mintha
egy izgatóan hegyes tárgy volna alatta.
 
7.
Az embernek öröklött képessége
hogy a tárgyról kiinduló
fénysugár ne érje szemét
s a közönséges világnak
minden eseményét lenyomatként
hátrahagyja.
 
8.
Mrs.Piper egy verőfényes napon
ebéd alatt
világosan észrevehetően
akár a zenélő óra
mintha fel lenne húzva.
 
9.
Inkarnációs állapotban
a fülkében álló asztalon
mintha élne.