Ladik Katalin: Homo galacticus
 
Megtisztulva minden keverék anyagtól
 
tiszta drótot
kötöztek hónuk alá
suhogva megnyílt alattuk a háló
a kemény fényben
karok és kábelek imbolyogtak
lelógó lábfejeik összegabalyodtak
undorodva vitték ki alóluk
a maradék földet