Ladik Katalin: Jegyesség
 
Villamosban
 
Vörös ruhában üget egy ablak.
Kiszúrt szeme
Elcsorog a virradatban.