Ladik Katalin: Jegyesség
 
Fehérnek lenni
 
A mandulafa virágait homok borítja be,
Vitorla támolyog be lassan, ezüstben.
Üszkös lábú madarak csüngnek rajta.