Ladik Katalin: Jegyesség
 
Anyám
 
A levegőben gyenge léptekkel siet felém,
A folyó az ő szájából akar kibuggyanni.
Didergő fűz hangján szól:
"Ülj a hátamra! Fázom egyedül."