Kovács Karolina: Szembeszélés
Felirat helyett
 
Ugye mindenki ismeri
Jóbot?
S akkor tudhatjuk azt is,
hogy jobb ott, ahol az
egyezséghez hozzátartozik
az almafa gyümölcse is.
Vagyis, nem letépve,
hanem, hogy úgy Elvétve
le is pottyanhasson.
Az egyezség,
kettőt összevegyíteni,
kipróbálni az eredményt.
 
Az egyezség szándék,
amit majd az eredmény határoz meg.
Az egyezség így szólt:
nyújtom jobbomat, ( vagy Jóbomat? )
s az alma ne essék!
 
Na, tessék.
Lettek letépve,
törvényesen megtörve,
                letörve,
földig tiporva s gyalázva,
egyszóval megzabolázva.
 
Mert a Tanító is apostolként hitt a nyaranta
beérő szőlőszemben.
 
Ellenben, az almafa
gyümölcse más,
nem vitás.
Velőtrázó kiáltásban
beért a Miért.
Ki érti?
 
Mert ugye a meghalás
                az a más,
hogy valakiért-valamiért
                való,
hogy hiszem amit hiszek,
                ez is találó,
 
elfogadható.
Jó, Jób, jobb.
De a hiábavaló?
 
Mert ugye a mesében is
az alvilági hármak
kötik meg a fonalat
és nem az angyalok.
Bárha a hiábavaló
elég nagy ok,
akkor oké, legyünk hívők
vagy bolondok.
                Ki érti
                a Miért?
Mert végülis, lehet, hogy
mind beérik,
és leszünk mi is
szőlőszem-bortermelők.