Jász Attila: Sajátszicília

[ 7. ]

Goethe itáliai utazásai során Szicíliába is eljutott, feljegyzései rá nem jellemző melankolikus hangulatról árulkodnak. Itt figyel fel a növények szervezetének törvényszerűségeire. Az ősnövényt keresi, mert úgy képzeli, hogy minden bizonnyal léteznie kell egy ilyen fajnak a természetben is. Szerinte, némi platonikus olvasottsággal, egyazon ősmintára képződött minden. Herdernek írott levelében egy olyan ősnövényről számol be barátilag, azaz, egy olyan modellt állít fel, aminek a segítségével, megvalósításával, végtelen számú növény lenne előállítható.

S ha nem léteznek is, létezhetnének, s nem is holmi festői vagy költői árnyképek, hanem benső valóságuk és szükségszerűségük van. S ugyanezt a törvényt lehet majd alkalmazni minden egyébre is.

Azaz, mint későbbi írásaiból ismeretes, a kultúrát magát is élő organizmusnak tekintette, mely szintúgy mint a növényvilág, ciklusos törvényszerűségnek van alárendelve. Ez a teória pontosan a kor gondolkodását tükrözi. Sarjadás-virágzás-hervadás.

A platóni barlangfalra Goethe árnyéka vetül.