Jász Attila: Sajátszicília

[ 10. ]

Taorminában talál egy erővel, energiával feltöltött helyet, a görög színház romjait. A konkrét hely pontos megfestése Csontvárynál tájidézetnek számít. Háromszor tér vissza - miként Platón is Szirakúzába - Taorminába, a Kárpátokon keresztül, a Tátra megfestése után, Athén érintésével a tenger felől közelítve meg a szigetet. Két sikertelen próbálkozás után újra sátrat ver az Etnával szemben, a színházromok fölött. Újra megpróbálja és sikerül.

Reám várt egy olyan naplemente, amellyel tisztában voltam, hogy az lesz a világnak a legszinesebb napút-festménye.

Csontváry a látvány kiválasztásában, illetve a kép hatásában nem az esztétikumra törekedett, egy ősi-mágikus üzenetet akart a művészeten keresztül közvetíteni. A kép számára a szellem leképezése, s egyben vagy éppen ezáltal a gyógyítás eszköze. A tisztulásé, hasonlóan Empedoklész szándékához. Katharmoi. A tűzvörösen izzó romok a szemen keresztül megtisztítják a lelket, mert erőt sugároznak. E konkrét hely megfestésével a belső tájékozódást könnyíti meg.