Jász Attila: Sajátszicília

[ 19. ]

Vergilius számára a görög pásztorköltészet színhelye és bölcsője Szirakúza és a szicíliai vidék, amit egészen szerénytelenül úgy gondol, ő latinosított. Mintaképe e formát és a témát illetően a szirakúzai Theokritosz pásztori költészete. Amíg azonban nála valóban pásztorok életéről szóló leírásokat találhatunk konkrét, felismerhető tájakkal, addig Vergiliusnál összetetté válik az élmény, idillivé a táj, keretté a megidézett forma. Vergilius eltünteti lábnyomait - mondja Cs. Szabó László.