Jász Attila: Sajátszicília

[ 21. ]

A költői áthagyományozódás egyik legérdekesebb megvalósulása Mallarmé verse, az Egy faun délutánja.

Ó csöndes ingovány szicíliai partja,
A Nappal versengő hívságom tépi-marja,
Rejtve parázs-szirmok alatt, MESÉLJETEK...

Mintha az eclogák kötelező szicíliai tájidézetét használná talányos verséhez, konkrét leírásokkal, de mégis valahogy lebegtetve a látványt. Ahogy Vergiliustól tanulhatta.