Jász Attila: Sajátszicília

[ 23. ]

Thomas Mann Halál Velencében című kisregényét olvasom, kíváncsiságból, mivel egy esszéből ahhoz az információhoz jutottam, hogy Aschenbach figuráját August von Platenről mintázta. Vagy róla is.

Az író által átformált német romantikus költő sokat írt elvágyódásáról.

Milyen jó, hogy vannak vidékek, mehetek messzi partra, szigetekre, ahol még felszabadulhat a lélek!

Mann csak jóval a kisregény megírása után, egy tanulmányban tárta fel saját Platen-képét.

Már harminc esztendős korában a kimerültség tünetei következtében súlyos szervi megbetegedés tünetei lépnek fel rajta, s további kilenc esztendei érzelmi túlterheltség és elsivárosodás után Siracusában belehal egy pontosan meg nem állapítható, tífuszszerű megbetegedésbe, mely voltaképp nem egyéb, mint ürügy a halálra, amellyel kezdettől fogva tudatosan eljegyezte magát.

Amit itt Mann elhallgat - Platen homoszexualitását -, az végül is kiderül a kisregényből. Pontosan tudja, mikor, mit és mennyit akar mondani, vagy éppen elhallgatni.