Jász Attila: Sajátszicília

[ 28. ]

Ikarosz a mítosz szerint menthetetlenül a tengerbe zuhant.

A mítoszt a lélek történéseinek valóságaként értelmezve a XX. század elején megszületik az analitikus pszichológia, mely szerint Ikarosz apja géniuszától szenvedve, szabadulni vágyva, túl akarta szárnyalni az Apa által megállapított határokat. Határtalan - művészi - szabadságra vágyott, s így - szimbólum értékű - öngyilkos lett.

Ó tenger! Ó este! Rossz tanítómesterek vagytok! Arra tanítjátok az embert, hogy szűnjön meg embernek lenni! Adja át magát nektek? Váljék olyanná, amilyenek ti vagytok most, halovánnyá, ragyogóvá, legyen néma, roppant nagy, magát fölülmúlóan moccanatlan? Emelkedjek önmagam fölé?

De mi történt az apával, Daidalosszal? Ez a kérdés a továbblépés lehetőségét rejtegeti, vagy legalábbis a túlélését, egy másik művészi létforma megvalósítása felé. Bizonyos interpretációk szerint Szicíliában ért partot Szelinusz és Akragasz között. (Más verziók szerint Szantorini szigetén, és onnan menekült tovább Szicíliába.) A király igazi mesternek kijáró tisztelettel fogadta. Daidalosz hálából templomot építtetett Aphroditénak Eryx hegyén. Még egy arany méhkast is készített az istennőnek felajánlva, mely a hagyomány szerint oly tökéletesre sikerült, hogy beleköltöztek a méhek. De Minosz, a tenger ura tudomást szerzett Daidalosz sikeres meneküléséről, és üldözőbe vette. A ravasz Minosz viszont csak csellel tudta egykori, rejtekező alattvalóját megtalálni. Feladványát - ki tud egy csiga házának tekervényein egy fonalat keresztülhúzni - csak Daidalosz tudhatta megoldani egy hangya segítségével, amelyre rákötötte a fonalat. A szigetlakó király viszont nem adta ki újdonsült pártfogoltját.

A történetmondó Szicíliai Diodórosztól még bizonyára sok hasonlóan érdekes részletet idézhetnénk Daidalosz szicíliai tartózkodásáról. Több változatát is egy-egy történetnek. Mindemellett - saját bevallása szerint - az eredetit már nem ismerte a történet mesélője sem. Változataiból, látszólagos ismétléseiből kell kiszűrnünk valami érvényeset.