Jász Attila: Sajátszicília

[ 32. ]

Földényi F. László C. D. Friedrichről írott könyvét újra átlapozva ismét elolvasom a Juno-templomot megjelenítő kép leírásait, a melankolikus szerkesztésmódról és az utópikus térszerkezetről szóló részeket. Találok egy eddig lényegtelennek látszó lábjegyzetet.

Hans-Jürgen Syberberg egy kiváló ötlettől vezérelve ezt a festményt is felhasználta Parsifal (1981) című filmjében: a Dürer Melankólia-metszetén látható megmunkált és szabályos (!) kődarabot - amely a filmben a Grált jelképezte - ezen az agrigentói tájon, e templom előtt vontatták végig.