Koncz István: Összegyűjtött versek
 
Torzók

Radatovics Magdának

1.
 
Saját fényüktől fáznak a csillagok;
olyan rideg ez a távolság!
Jól beosztott életek,
mérgezett emberek, egymás arcába
lehelnek.
És meghalnak megértés nélkül, tévhitben.
Otthon a csúcsokon, minden örökké
mozdulatlan,
társtalan, az időn nem lehet megosztozni.
Önző szerelmünk öröm lehet még,
de vágyakozásunkat nem csillapíthatja.
Bizakodó őrület!
A becsapottak bosszúja nyithat-e távlatot?
Farkasok lehetünk,
a kopár erdők befogadnak,
de szereplésünknek mi a célja, ha másképp
nem történhet?
 
2.
 
Szenvedélyesen szeress élni;
örökkévalóság minden pillanat!
A jó színész nem vár már semmi
újat, fatálisan végzetes napjai után.
És elvesztik jelentőségüket az ap
kedvtelések is.
(Mennyi pátoszt rejt ez az elragadtatás!)
A puhány életben sosincs változás.
Buta rendszer!
Vagy csak hülyének kedvtelése
törődni azzal, amihez semmi köze?
Sokkal többre a lelkesedéssel
senki sem megy.
 
3.
 
Megértettem,
hogy a várakozás nem ad értelmet
életünknek.
A beletörődés végzetes lehet;
gyáva könnye teher, legjava időnket
veszi, s vádja halálra ítél, mert
távlatot nyújtani képtelen.
Szabad emberek vagyunk...
A jelentéktelen dolgokat
egymás számára tartogatjuk, míg
vitrinben szaporodnak az apró pilátusok.
Ez a vak rettenet! okosság nem segít;
felőlünk mindig egy harmadik rendelkezik;
válaszolni nehéz.
 
4.
 
(Most, hogy egyedül vagyok, őrült képzelettel
festelek meg magamnak, Magda:
lehetsz a hatalmas remény-Róma,
közösséged igája magasztosítsa
halhatatlanná szerelmemet.
Ebben a küzdelemben vesztes nem lehet,
ha tudjuk, hogy az élet csak örömünk ára;
feloldozza átkait a cirkuszi porondok
haldokló gladiátora;
remegő vágyakozással ölt ő is.
Csillagok szerelme lehet ilyen végtelen:
kétezer éve hanyatlik fénye
az igazság bűneinek.
Csak a csillagok szeretnek!
Nem hangulat-köd a beszéd,
felelnünk kell egymás boldogtalanságáért,
rossz ötlet minden magyarázat.)
 
5.
 
Ma megváltottad éltedet,
tudsz-e már mindent, amit a halhatatlannak
tudnia kell?
Együtt vagyunk mi egészek,
naponta magamban kereslek,
mint titkot, hogy megismerjelek.
És csalom magam, mint csalják sokan
magukat: végtére úgyis csalódnom kell;
hitet nem nyújt a képzelet...
S ha a varázslatnak vége, felmérhetem
a végtelent.
Ez minden, amit a felismerés ígér.
Végtére, mindenki, vagy így,
vagy úgy, de végzetesen téved.
 
(Beográd, 1959. január)
 
Híd, 1959/6.