Koncz István: Összegyűjtött versek
 
Karácsonyestén, 1988
 
A kiégett puszták felett azúrkék sátorát
bontogatja már a keleti égbolt,
elgyötört vándor szorong,
s rémektől terhes az éjszaka,
ősi lidércfény csillan,
Dávidnak baljós csillaga;
szent alkalmat sóvárog a remény és sejtelem,
hinni, szeretni bölcső s Betlehem;
új szövetséget, - az Ige és áldott hírnöke, -
harcot és nem békét hoz ma a Földre le.
Micsoda éjszaka volt! A káprázat
s ama csillag, - félig ébren, félig álomban, -
a halálon túl országolt már csak;
ítélni nem Heródes, hanem Pilátus jövel majd, -
végzetnek, világnak jó menedék az éj, -
s ami sorsunk ránk marad:
életnek bűn, halálnak kárhozat.
 
Híd, 1989/4.