Koncz István: Összegyűjtött versek
 
Tarr Lőrinc lovag úr útja
 
Egyre valószínűtlenebbé váló élet
rácsai a képzelet útvesztője, jó lovag úr; -
pokoljáró káprázata a Lantosnak;
igriced reménye végéhez ért:
 
Lám, a pokol dús, remek forma,
irtóztató birtok roppant aránya, sivatag-lét
a vándor útja;
okos szó égethet, benn tündököl a karmos szarva;
így nemzz híveket, vagy tornyot szobrozz,
hit-mocsár templomot a szivárványnak,
sanda áldozatként hős férfiú, -
ha feszít az eszme;
embere: lovagja, papja,
meghitt, köd-fedezék kísértő hada,
távlat-homály az adott világot elpusztítja:
 
Íme, a megtorlás!
Alászáll a magános kiáltás,
katakombák és ősök, -
a felhők közt, - (mérete kék idő-Árkádia),
lidércek és pátosz a költemény társai,
bűbájos táj vonul át,
kedvenc tengere a visszatérő történetnek;
a tér határán belül az átok,
körmönfont szertartás és műkedvelő szabadság
himnuszos bizonysága, kacér
vesszőparipád az áldozat s az erdő
rád vár a rom, útonálló varázslat;
áldomást ül a bosszú:
 
A díszlet nem változik, makacs titán vállalkozása a borzalom,
túl a szabályokon, eljut a bálvány trónusáig. Íme, a mű diadala!
Pontos utánzat: az ember és fegyvere hatalma.