Koncz István: Összegyűjtött versek
 
A cirkusz
 
Arany homokkal hintett, szűzi porond,
kéjre ajzott öl a végtelen mélység,
emberforma arányok között
a Cirkusz örök életűnek látszik.
 
Most a poéta hódol előtted: Nép!
Kizsigerelt madártetemek rossz szagú
füstje csak léha mutatvány;
én az augurt vetem itt tűzre, s
pokolba a császárral is: ez
százezer voks és megvesztegethetetlen!
Mondom: most a poéta hódol előtted: Nép,
s kövezd meg, ha nem dicsér kellő
félelemmel!
 
Arany homokkal hintett, szűzi porond;
csillagdíszű, fényes jövőt tanulni,
lecke lehet az aréna csupán,
kitépett nyelvvel a gladiátor nem
kér kegyelmet, s a sebzett oroszlán
vére szaporán szikkadt, ahogy a jelkép értelme
is változtatja idővel színét és árnyalatát.
 
Most a poéta hódol! Tele szűr híján, -
s mivel nem babonás, a jós szava
dacára tékozlóan mulat, a
kegy és gazdag fizetség javát osztja
bőkezűn verseivel, - mondom:
minden jutalmat, amire a dicséret
érdemesít, Neked ajánlja fel.
 
Arany homokkal hintett, szűzi porond,
az idők végzete s Herkules haragja
nem felhőzheti be a hősi káprázat
izgalmas logikáját, s ép bőrrel
kerülhet majd újra a krónika
nemes tanúsága isteni színe elé,
amint a szónok szája íze elpárolog
s csitul a tomboló tetszés.
 
Hódol a poéta. Nyomatékosan
ütembe szedi jussod, s a hetet-havat,
ahogy kitelik tőle, - az olajfák
bő termést ígérnek, s Bacchus vigad,
néhány keresztre feszített lázadó valami
idegen nyelven üvölt imát vagy átkokat...
az emberforma arányok közt itt
a Cirkusz tényleg örök életűnek látszik.