Koncz István: Összegyűjtött versek
 
Thészeusz útja Peloponnészosztól Athénig
 
Elindulván Peloponnészoszból, Thészeusz Epidauriában megölte Periphétészt, akit Korünétesznek - Buzogányosnak neveznek; Sziniszt, a Fenyőhajlítót Iszthmoszon ölte meg (utána elcsábította a lányát, Perigunét, aki Melauniposzt szülte neki, Perigunét pedig feleségül adta Deioneuszhoz, az oikhaliai Eurütosz fiához) tovább menet Krommüónban Phaijal, a Vad Kocával végzett; Szkirónt Megara határvidékén egy szikláról taszította a mélybe (lehet, hogy ez utóbbival csak jóval később végzett), Eleusziszben aztán egy birkózásban elpusztította árkádiai Kerküónt, míg Damatészt, akit Prokrusztésznek is neveznek, Erineuszban gyilkolta meg, kényszerítvén, hogy elférjen ágyában, éppúgy, mint ahogyan az tett az utas emberekkel, - és megérkezett Athénbe.