Danilo Kiš - Haris Pašović: Utazás Nicaraguába

VONAT
 
Hamuszürke ködben. Emlékezés. A múlandóság papírra ragasztott árnya.
 
KALAUZ
Sam ül, értetlenül, mint valami vákuumban.
 
SAM
Meghalt apám, Júlia.
------------------
Andreas az elkeseredett ember maró dühével rombol.
------------------
Fájdalom nyilall Júlia hasába. Samhoz lép.
 
SAM
Ez azt jelenti, hogy nincs többé.
 
Sam elindul valahova; elmenni, eltűnni, elveszni.
Júlia sír, hívja vissza, könyörög.
 
JÚLIA
Gyere vissza, Sam, kérlek, nem
mehetsz el, a halál szörnyű, de neked
maradnod kell.
 
Júlia gyengéden megcsókolja Samot. Mindketten sírnak.
 
SAM
Ez a szó, a HALÁL, ez az isteni mag,
egyszeriben szipolyozni kezdte
tudatom nedveit.
Szédülés és hányinger.
Lehajtott fővel indultam felfrissülést
keresni. A vadgesztenyék meztelen ágai közt
feltekintve kémleltem az eget.
------------------
ANDI
Meghalt az apám, eltemetik,
s nem tudom, megismerhetem-e őt
valaha.
------------------
SAM
És akkor hirtelen, valami addig ismeretlen
félelem lett rajtam úrrá, valami furcsa rosszullét,
valami nyüzsgés a beleimben, mintha
ricinus pusztítana a hasamban.
Az eget néztem, és arra gondoltam,
hogy itt van, most meghalt az apám, most
majd eltemetik, és én soha nem ismerhetem
meg őt. Kővé dermedten álltam, és arra
gondoltam, hogy
egy napon nekem is meg kell majd halnom.
------------------
FIÚ
Elképzelni sem tudtam, majd hogyan hal
meg egyszer a kezem,
hogyan hal meg a szemem.
S ahogy a kezemet vizsgáltam, egyszeriben
elkaptam a markomban a saját gondolatomat,
a testemhez kötözve, s elválaszthatatlanul
tőle. Rácsodálkozva és megrémülve
ettől, megértettem, hogy én egy kisfiú vagyok,
akinek Sam a neve, hogy Sam én vagyok,
s hogy én vagyok az egyetlen kisfiú ezzel a névvel
ezzel az orral, a méznek és a halolajnak ezzel az
ízével a számban, az egyetlen a világon,
akinek tegnap halt meg az apja,
s az egyetlen a világon, aki most épp arra
gondol, hogy ő az egyetlen Sam nevű kisfiú.
------------------
A kalauz becsukja a vagon ajtaját.
Sam kiált. A vonat pöfögése hallatszik.
Az Ahasvérus zenélni kezd.
------------------
ANDREAS
Az utazás, a mozgás, a távolságok
megszállottságában, vére
származástanában megírt sorsa
beteljesítésénének patetikus tudatában,
apám, Eduard Sam, az őrült
Ahasvérus, ahogyan nevezték, hosszú utazásokra
vitt bennünket, a családját, amelyekről mindig
tudtuk, hogy ő maga sem ismeri azok valódi
értelmét és célját. Mégis zúgolódás
nélkül követtük, alávetve magunkat
akaratának, mert úgy véltük, hogy meg kell
osztanunk vele átkozottságát, s vállalnunk
kell sorsának ránk eső részét.
Napokig utaztunk, minden tájékozódás
híján a havas síkon át, amely oly
egyhangú volt, akár az óceán.
Apám azonban biztos kézzel vezette
hajónkat, az égre függesztett
tekintettel adta ki utasításait a rémült
kocsisoknak. Néha pedig kabátjának
belső zsebéből csillagtérképet húzott elő,
s úgy terítette széthajtogatva térdére,
ahogy annak idején menetredjével
is tette. S akkor hirtelen,
a szelek rózsáját kibogozva,
ujjával az ég felé mutatott, a
csillagképek egy fényes csillagára,
a kocsis pedig megrémülve ettől,
a lovak közé csapott.
------------------
Az Éj sír. A Hold sötét oldala mögé bújik. A Nap a földgolyóra réved.
 
NAP
A folyó vagyunk, amelyet említettél,
Hérakleitosz. Az idő vagyunk.
Érinthetetlen folyama magával ragadja
a hullámokat és a hegyeket, az elsiratott szerelmet,
az öröm hamvait, a végtelen remény
árulását,
császárságok porrá lett nagyjait,
a görög és a római hexametereket,
a pirkadat szomorú tengerét,
az álmot, a halálnak ezt az előérzetét.
------------------
FIÚ
Itt vagy hát, apám, végre minden dráma
és bohózat keretein kívül, melyeknek szerzője és
rendezője voltál, itt vagy, apa, egyszerű halandó
minden szerepen túl, mint neves énekes hangjának
orgonája nélkül, mozdulataid patetikája
nélkül, mint zseni, ahogy alvás közben a múzsái
és istennői is elfelejtik, a maszk és krumliporr
nélküli bohóc.
 
Andeas Eduard testéhez lép. Az oltáron megjelenik Eduard Lelke. Andreas megijed, nem hisz a szemének, azt hiszi, csak álmodja az egészet, menekül. A Lélek eltűnik.
 
SAM
Apa!
Andreas megpillantja a Lelket, ezúttal magasan fenn, ahogy repül.
Zene. Az utasok gyertyákkal a kezükben érkeznek.
 

9vissza.gif (1690 bytes)