Danilo Kiš - Haris Pašović: Utazás Nicaraguába

SZÍNHÁZ
AZOK AZ UTAZÁSOK
 
Hold. Nap. Csend.
A Kalauz találkozik az Éjjel.
A Zene találkozik a Nappal.
Andi találkozik a Csenddel.
Eduard Sam Lelke elveszetten bolyong az utasok között, majd találkozik a Holddal.
 
JÚLIA
Ezen a ponton kezdődik egy bizonyos
Andreas Sam, az őrült Ahasvérus
története, ahogy egyesek
nevezték. Elhagyva otthonát és
első szerelmét, Nap Júliát, a
személyiség és az eszmény szabad
fejlesztése nevében, a művészet,
mint a szabadsághoz vezető egyetlen
helyes út felé fordulva, Andreas Sam planetáris
utazásra indult, mert úgy vélte, hogy
a világűr csak akkor lesz megismerhető,
ha az ember megismeri saját otthonát.
 
Megjelenik a Fiú, kötél a nyakában.
(Több Sam különböző nyelveken.)
 
FIÚ
Csapdába csaltak,
hogy adjam meg magam,
de az nem én vagyok
Reggel még hárman voltunk,
már csak egyikünk él,
de az nem én vagyok
 
UTASOK
Szélfútta ciprusfák
szélfútta temetők
drága szabadság
FIÚ
Aztán a lányka a kertben
megmentve a lelkem
a legjobbkor...
 
Andi és a Kalauz.
 
SAM
Mi marad apa távozása és
az otthon elvesztése után...
Vasúton vonszolva magunkat, mint
holmi kísérő áru, abban az időben, amikor
apám őrült Ahasvérusként az élete
szerepét játszotta, bútoraink megkoptak,
mintha filoxéra fertőzte volna, szétestek,
rothadni kezdtek. Időről-időre
szekrényeinkről olyan hatalmas
darabok töredeztek volna le maguktól,
melyek belső oldalára
indián üzeneteket írtak.
 
UTASOK
Tijuana - Lilongwe - Kuča
 
ANDREAS
Az éhség szüli a kifinomultságot, a kifinomultság
szüli a szerelmet, a szerelem szüli a költészetet.
Élénk színekkel megfestett világtérkép
ez (adalék apa
könyvéhez). Utazni! Szeretni! Ó, Afrika,
ó, Ázsia, ó, messzeség, ó
én életem! Halhatatlanságom ellenérvei
egyre halmozódnak.
 
UTASOK
Inverness - Strue - Mengwi
 
EDUARD
Fiam minden túlkapása
tulajdonképpen csak
Weltenschaungjának,
panteizmusának része volt.
Ez teljességgel határtalan egoizmus volt,
amelyik mindig tavasszal ébredt fel fiamban.
Ezek a túlkapások a kellőképp
sohasem definiált lázadásai voltak
a világ és az ember korlátai ellen.
 
UTASOK
Svetićevo - Čortanovci - Nagyfény
- Kavilló - Kelebia
------------------
Az utasok, mint az árnyak, bevonulnak a vonatokra, hajókra, szállodákba.
 
HÖLGY
A történelem semmilyen név alatt
se nem jegyezte fel. A rózsa után csak a név
marad. Csak nevek
maradunk (latinul).
 
NAP
(latinul)
 
SZENTIMENTÁLIS JÚLIA
Csak egyes ritka krónikákban a sorok
között olvasva és az enciklopédiák
lábjegyzeteiben találunk utalásokat
további vándorlásaira. Ilymódon
dr. Slobodan Koš, fizikus és archeológus
teljesen megalapozatlan
sejtésekre alapozva állítja, hogy Andreas
Sam később Németországban tűnt fel
Erwin Piscator néven.
1914-ben vagy 1993-ban tüzes szemmel,
gesztenyebarna tincses hajjal, melynek
mindenik fürtje a művészet, mint a
szabadsághoz és a szabad egyéniségfejlődéshez
vezető egyetlen helyes út
felé törekedetett volna.
 
ANDREAS
Mi itt az "egyéniségfejlődés"? Valami
egészen más fejleszti azt. A huszonéves
fiú előtt egyszeriben ott termett
a háború.
A sors. Minden más tanító feleslegessé
vált.
 
Soldier's wife 1
 
FIÚ
Az a valami kúszott, közeledett -
akárha nem volna lényük, az utcák kitértek
a jövő elől,
melyet mindenki sejtett, de elismerni
senki sem akart. Az emberek belerészegedtek
a nemzeti dölyfbe,
amelyik aztán, később, egészen előkelővé vált,
majd egy hisztérikus őrületben pszichózissá
változott.
 
Soldier's wife 2
 
JÚLIA EURÜDIKÉ
Nekünk, fiataloknak, nem volt senkink, akinek az
emberi szavaiba belekapaszkodhattunk volna. Engem,
és mellettem
igen sokakat másokat is kitöltött a határtalan
kiábrándulás. Nem volt semmilyen
tapasztalás.
 
ÚJSÁGÍRÓNŐ
Ó, a rendszer az jó, és a tortúra is
jól érezhető, erős az iga mindazok
tarkóján, akiknek csak rá
kellene ébredniük, hogy ők maguk az
állam, ők az erő, amely nélkül
teljesen sima volna,
gömbölyű, mint egy biliárdgolyó.
ANDREAS
Nincs senki, aki megmondhatná,
holnap vár rád a szerelem,
holnap vár rád a szörnyűség,
iszonyatos fénnyel telik meg koponyánk,
siessünk fegyverért, szívem,
mielőtt megvirrad,
mielőtt meghalna Istenünk.
------------------
 
Soldier's wife 3
 
A tiszt keresztezi Andreas útját.
 
KAPITÁNY
Mit keresel te itt?
 
ANDREAS
Válaszokat keresek a kérdéseimre:
a lélek halhatatlanságáról,
az apaságról,
a világpolgárságról,
a szervi anyagcseréről,
az életről más bolygókon
és csillagokon,
a föld koráról,
a kultúra és a civilizáció közötti különbségről,
az apolitikusságról, az angazsáltságról,
a jóságról, a figyelmetlenségről,
az idealizmusról, a materializmusról,
a szenzualizmusról,
a halálról, az öngyilkosságról,
a pesszimizmusról, az optimizmusról,
Don Quijoteről, Sancho Panzáról,
Hamletről és Don Juanról.
 
KAPITÁNY
Rendben. És hová mégy?
 
ANDREAS
Messzire.
 
KAPITÁNY
Mi a foglalkozásod?
 
ANDREAS
Színész.
 
KAPITÁNY
Kérem?
 
Soldier's wife 4
 
KAPITÁNY
Azzal vádolják Önt, hogy értelmiségi!
Mit tud mondani erre?
 
ANDI
(hallgat)
 
KAPITÁNY
Lehajtja a fejét és hallgat!
------------------
EDUARD SAM
Színész akarsz lenni?
 
SZÍÍÍNÉSZ! Sohasem viseltettél
megértéssel apád iránt.
Értem én, mert én mindent megértek,
elkezdtél, te is fiam, Brutus, szövetkezni
ezekkel a vidéki suhancokkal
apád ellen... azt hiszem, tudod, kikre
gondolok... mindazokra
akik elhatározták, hogy
lejáratnak engem az egész világ előtt...
------------------
KAPITÁNY
Mi a foglalkozásod?
 
SAM
Színész.
 
KAPITÁNY
Kérem?
 
SAM
Színész. Glumac. An actor. Aktjor. Igralec.
Schauschpieler...
 
KAPITÁNY
Ah, so.
------------------
ÁPOLÓNŐ
Gyerünk, újoncok!
 
Újoncozás.
Lili Marlen
------------------
Az újoncokat deportálják.
------------------
Vagon.
 
KAPITÁNY
Uraim, újoncok!
Mi nem vagyunk olyanok mint ők, ezzel
mindenki legyen tisztában.
Mi vagyunk a pozitív pólus, ők a negatív.
A mi nemzeti értékeinknek,
a nacionalizmusunknak csak akkor
van rendeltetése, ha az ő nacionalizmusukhoz
viszonyítjuk. MI IGENIS
NACIONALISTÁK VAGYUNK, de ők még inkább
azok,
mi gyilkolunk (ha nagyon muszáj), de ők
még inkább, ők alkoholisták, mi csak részegesek
vagyunk, a mi történelmünk csak az övékéhez
viszonyítva helytálló.
Jegyezzék meg: CSAKIS az övékéhez
viszonyítva! Verschtehen?
 
Lili Marlen
 
KAPITÁNY
Mi ismerjük az értékeinket, mondhatni a
nemzetieket, mondhatni annak a nemzetnek az
értékeit, amelyikhez tartozunk, az etikaiakat
és a politikaiakat, másokkal pedig
nem törődünk,
jegyezzék meg, NEM ÉRDEKELNEK BENNÜNKET,
pokol, mindenki más (a más nemzetek).
Őket nem kell ellenőrizni. A jó nacionalista
másokban kizárólag nacionalistákat
lát! Verschtehen?
 
Lili Marlen
 
KAPITÁNY
A jó nacionalista alapvetően nem beszél más
nyelveket, sem az úgynevezett variánsokat,
nem ismer más kultúrákat és semmi köze
hozzájuk. De a dolog nem ilyen egyszerű.
Ha mégis beszél valamilyen nyelvet,
mondhatni, mint értelmiséginek, betekintése van
más nemzetek, nagyobbak vagy kisebbek,
kulturális örökségébe is, ez a tudás csak arra szolgálhat,
hogy analógiákat állítson fel amazok kárára,
természetesen.
A giccs és a népművészet, a népművészeti giccs, ha így
jobban tetszik, csak álcázott nacionalizmus
és semmi más, a nacionalista ideológia
táptalaja.
 
Büszkén megáll és lehetetlen hangon énekelni kezd.
 
KAPITÁNY
Ó, nemzetem, ó, ó,
nemzetem, ó, ó,
nemzetem, nemzetem, ó...
dicső múltunk, ó...
ó, ó...
 
A kapitány végignéz az újoncokon, hatalmas önmaga nagyságában.
 
KAPITÁNY
Így.
Minden, ami nem az enyém, az számomra idegen.
(A nemzeti büszkeségtől felhevülten:)
A nacionalizmus
a banalitás ideológiája. A nacionalizmus
tehát totalitárius ideológia.
A nacionalizmus,
mindemellett az utolsó olyan ideológia és
demagógia, amelyik a NÉPHEZ
szól.
------------------
Az éjszakai vonat elviszi az újoncokat a hihetetlenül hideg telek, az ízléstelen és romantikus szájharmonikaszó földjére.
Robbanások és lövöldözés.
Szalon. Hölgyek és urak táncolnak a lövöldözés ritmusára. A Kapitány az "Ó, nemzetem, ó, ó" kezdetű kedvencét énekli.
 
DR. FIASKÓ
Dicső halál meghalni a honért.
 
HÁZIASSZONY
Most pedig Blamázs Sztella előadja
nekünk új költeményét, melyet
fiainknak, testvéreinknek és apáinknak
szentelt, akik értünk ontják vérüket.
 
BLAMÁZS SZTELLA
Mitől rezeg, mitől rezegnek a zöld hegyek,
tán hó hull alá, tán galambok röppennek,
tán a tenger hulláma nyaldos parti köveket?
Nem a hó hull, nem galambok röpte ez,
s a tenger sem nyaldos a parton fövenyt,
fiaink ezek, az önkéntesek,
védik a hazát, s oly becsesek.
Haljatok, haljatok fiúk, bimbócskáink,
a gránátok tépjék szét a fejeket,
haljatok, haljatok fiúk, ti hon bimbói,
most az én ügyemért haljatok ti meg.
------------------
A katonák eltűntek a vonatból. Sam egyedül maradt.
 
SAM
Apám hevesen tiltakozott, amikor elmondtam
neki a vágyamat, hogy színész szeretnék lenni.
Végig kellett hallgatnom
mindazt, amit ma én mondok a színészeknek:
Hagyd ezt a munkát, teljesen bizonytalan és
nehéz, még a tehetségek is
csak nehezen boldogulnak. A függőség és a féltékenység
dominál. "Színész akarsz
lenni?", kérdezte, s ez úgy állt a szájában,
mintha semmirekellőt, csavargót,
cirkuszi mutatványost mondott volna...
------------------
Szalon. Hölgyek és urak. Salmonella Singer átszellemülten énekel.
 
SALMONELLA SINGER
Ah vajcige, svancike geben
cur vajse zigrase schen
Zubirce, du tance iber ales
Cumirce cumirce fersten!
A hölgyek és urak tapsolnak.
 
HÁZIASSZONY
Oh, nagyon köszönöm a csodálatos
Salmonella Singernek. Az énekhangja mennyire
kiváló, s enyhén telt termete ehhez álló...
A hölgyek és urak lelkesen fogadják a Háziasszony vicces megjegyzését.
------------------
ANDI
Abban, hogy elhagyjam azt a polgári, azt a
kispolgári közeget, nagy segítségemre volt
Bunuel, és az az undor,
amit ő táplált a polgársággal szemben, valamint
Witkiewitz, az esztéta és sznob egyszemélyben,
továbbá mindazok,
akik ironizálták, de értelmezték és
támadták is a morbid polgári társadalmat.
------------------
HÁZIASSZONY
És most, kedveseim, felfedek
előttetek egy titkot: van itt
most közöttünk egy... színész!
 
MIND
Oh.
 
HÁZIASSZONY
Ő pedig lesz olyan kedves és elkápráztat
most bennünket valami fantasztikus, valami
hazafias, valami getricht produkcióval.
 
MIND
Felkiáltások
spanyol, orosz, olasz
és francia nyelven.
 
HÁZIASSZONY
Kérem, kérem, szavaljon el
nekünk valamit az én kedvemért.
Andreas feláll, készülődik, mindenki feszült, egyesek előre somolyognak, mint akik "értik" a színészi produkciót.
Andreas ugatja a holdat.
------------------
SZENTIMENTÁLIS JÚLIA
Szonja Osztrova Ivanov,
orosz matematikus és
asztronauta írja a
Neutrino,
a fekete lyukak és a szovjet valóság
című könyvében:
 
JÚLIA
Egy bizonyos Fjodor nevezetű görög
és latin szakos tanárnak Peco Perov
favágóhoz intézett
levelében, melyet a Belgyógyászati
Intézet Archívumában őriznek, említést tesz
egy személyről,
akiről feltételezhetjük, hogy Andreas Sam.
Alekszandar Vidzsenszkíj álnéven 1941-es,
Szibériába való
deportálása alkalmával
diarézisben meghalt.
 
JÚLIA EURÜDIKÉ
Utolsó napjaiban kenyeret cserélt
cigarettáért.
------------------
EDUARD
A botrány ugyanúgy lehetetlen, akárcsak az akció.