Danilo Kiš - Haris Pašović: Utazás Nicaraguába
 
ÓDA AZ A-MOLL MISÉHEZ
 
Csend. Gömb. Zene-Apa.
 
HOLD
Más források szerint
Andreas Sam története folytatódik.
A színhely: a távoli jeges
Észak, Norilszk.
 
NAP
Sam titokzatos és megmagyarázhatatlan
módon eltűnik a vonatról, alkalmasint
az egyik szörnyű vihar idején.
Az egyik őr állítólag azt mesélte később,
hogy a vonat ablakán keresztül látta,
amint a szökevény valami folyékony forró
masszába vetette magát és füstként
foszlott szét a szeme láttára.
 
FIÚ
A parancsokra süketen, hajthatatlan,
a farkaskutyáktól és a hidegtől,
a melegtől, a büntetéstől és a bűnhődéstől
is megszabadultan egy szentélyben, vagy
színházban, vagy sírboltban találta magát.
 
Andi belép a Misébe.
Sam menekül a vagonból. Találkozik a Nappal, aki jóindulatúan megkötözi a kezét és egy pisztolyt ad neki.
 
NAP
Törhetetlen, hajthatatlan...
 
Andreas belép a Misébe.
Az Éj orosz dalt énekel.
 
ANDREAS
Az energia veresége volt ez,
egy álom a szenvedélyről, melyben láttam
a világ történelmét és az emberiség szenvedését
a gyengéd forradalmat, s a hajthatatlanok megdicsőülését
ahogy arra ítéltettek, hogy szabadok
legyenek, akár a csillagok, akár a homok.
Távoli jeges Észak.
 
A Hold a Zene-Apának táncol.
Eduard Sam Lelke leselkedik. A Hold figyelmetlenül rálép, s a lélek újra a mélybe zuhan.
 
ANDI
Amit most látnak, nem
előadás. Ez egy álom az
A-moll miséről, mise
egy álomról.
 
Katekézis.
 
ANDREAS
Ki vagyok én? Mi vagyok én?
Volt-e csepűrágó fiam
Velencében, vagy magam voltam az?
Érzem, hogyan lüktet Ázsia az
ereimben.
Istenem, mily szomorú ez a karácsonyfa itt.
Könnyebb a halál, mint az álom.
 
EDUARD SAM LELKE
A kegyetlen színház az élet
mása. Olyan, mint a pestis, válság,
melynek vége mindig halál vagy gyógyulás.
Életszomj, kozmikus szigor,
elfojthatatlan szükség, anarchikus
rombolás. A kegyetlenség azt jelenti, hogy
elsősorban magunkkal szemben vagyunk kegyetlenek.
 
EDUARD
A rendezőnek meg kell ölnie tanítóját.
A rendező alig tud önmagában annyi tulajdonságot,
tudást és készséget kifejleszteni,
amennyit elvárnak tőle.
Mégis, egy pillanatra sem szabad alábbhagyni
igyekezetének, hogy megvalósítsa
ezt a szinte elérhetetlen feladatát.
A szellem, az éles ítélőkészség, kritikus szemlélet,
angazsáltság, emberség, esztétika,
akárha sziámi ikrekről esne szó...
 
CSEND
A színész a második legmagányosabb ember
a világon.
 
EDUARD SAM LELKE
A bátyja színész, a szív atlétája,
l'uommo universale, a titkok
titka.
 
KALAUZ
Felejtsd el az utat, ha az utazásnak
árthat,
virág a virágnak.
 
ANDREAS
Simon, ez itt benn
az üvöltés: A FORRADALOM
ÉN VAGYOK.
 
ANDI
Amit most néznek, nem előadás.
Egy álom az előadásról. Az A-moll
mise egy esemény, amely visszájára fordította
a valóságot, a színházi kifejezés dicsősége,
a színházi valóság kifejezése.
Amiben most részt vesznek, nem
színház. Ez a színház
anatómialeckéje, egy költemény az előadásról,
ez egy előadás az előadásról.
 
Dr. Fiaskó a nézőtéren hangot ad elégedetlenségének.
 
DR. FIASKÓ
Hát ez nevetséges, uraim, ez
nevetséges. Ez nem színdarab.
 
SAM
Fiaskó doktor, a tekintélyes közéleti személyiség
demonstrálja elégedetlenségét, mert ő tudja, hogy
valójában mi a színház, meghámozza banánját
és elhagyja a nézőteret.
 
DR. FIASKÓ
Az a könyv a zsidókról beszél, ezért
teljesen mellékes, hiszen nem rólunk és
nem hozzánk szól, s ez azt jelenti,
hogy "nem a miénk", mindent, amit a szerző elmond
benne, elmondtak már mások korábban más
könyvekben, s ráadásul
"a látottak teljes átélésével", s egyébként is,
mindent csak átmásolt valahonnan.
 
SALMONELLA SINGER
Képzeljék csak, mindvégig, amíg az
előadáson dolgoztak, kábítószereztek
és szexuálisan orgiáztak.
Egész Belgrád erről beszél.
 
HUMANISTA
Jön még a kutyákra dér!
 
BLAMÁZS SZTELLA
Nem szöknek el a jómadarak!
 
AMBINTIA PUČKIĆ
Ez buzi, kurva, bűnöző!
 
SALMONELLA SINGER
Láttunk már ilyet a BITEF-en.
 
DR. FIASKÓ
(a díjak)
 
A Partisan című dal. Az utasok homlokukon a kék csillagokkal.
 
NAP
Lehetetlen, ahogy mondtuk is,
Andreas Sam életének további pontos kronológiáját
felvázolni az elkövetkező években. Hirtelen
és váratlan eltűnései a világból és az életből,
már senkit sem leptek meg.
 
UTASOK
Szahara - Góbi - Takla-Makán
 
SAM
A visszatérés. Előbb haza. A könyvtár,
a bútorok, a füzetek, mind a régi helyükön
álltak, csakhogy időközben beroskadt
alattuk a polgári biztonságérzet talaja.
A tárgyak ott lebegtek a levegőben.
Rémálom. December. Nedves
hó esik. Gyakran álmodom
apáról.
 
Megjelenik a Kalauz.
 
UTASOK
Sonora - Patagónia
------------------
ANDI
Apa!
 
Eduard Sam Lelke végre megszabadul a különféle zuhanásoktól. A Holddal csókolózik.
 
ANDI
Apa!
 
Eduard Sam Lelke nem akarja felismerni saját egyszülött fiát.
 
NAP
(tolmácsol)
 
Mi alapján állítja, fiatalember,
hogy éppen én vagyok az Ön tisztelt édesapja?
Egyáltalán, milyen
bizonyítékokkal rendelkezik, amelyek
alátámasztanák állítását?
 
Sam aggodalmasan hallgat.
 
NAP
Sam aggodalmasan hallgat.
 
Eduard Sam Lelke teljes lendületben.
 
NAP
(tolmácsol)
Egyebekben pedig, még ha igaz is volna, amit állít,
fiatalember, tehát, hogy pont én lennék az Ön
édesapja, tökéletesen
jogomban áll nem emlékezni erre. Tisztában van
vele, fiatalember, hogy hány esztendő telt
el azóta? Összesen húsz,
fiatalember, húsz. Nomármost kérem szépen,
nem tűnik logikusnak az Ön számára, hogy ennyi
év alatt az ember
elfelejtsen dolgokat? Nem is beszélve akkor még
arról, hogy apaságom bizonyítékaként csak holmi
jelentéktelen hasonlóságokat tud felmutatni a
járásunkban, a hangunkban és a gesztusainkban. Nem, nem,
Ön téved, fiatalember.
 
ANDI
Ki ez az ember és mit akar tőlem?
------------------
Történik egy csokor dinamiton.
 
ANDREAS
Nem kétséges a forradalom győzelme.
 
EDUARD
Ti, forradalmárok, többnyire rendes
emberek vagytok, de hihetetlenül gyerekesek.
Úgy tűnik, néhányan közületek tényleg őszintén
hisznek abban, hogy a forradalom boldogabbá teheti
az embereket. Ez gyönyörű, szinte
már megható. De az ilyen dolgokban
én esztéta vagyok. A dinamit
önmagáért.
 
ANDREAS
De mire jó a dinamit, ha nem
hiszel a forradalomban?
 
APA
Mire jó? Hát van neked szemed?
 
Robbanás.
 
Az utasok - kék csillagok ősrobbanással szóródnak szét a világűr normális, periodikus megújulásában.
------------------
Júlia jő. Gyermeket vezet.
 
JÚLIA
Sam, hát visszatértél.
 
Sam eléje szalad, hogy megölelje. Megjelenik a Kisfiú és átöleli Júliát.
 
JÚLIA
Sam, ő a mi kisfiunk.
 
SAM
Furcsa.
 
JÚLIA
Furcsa.
 
SAM
Elutazom.
 
JÚLIA
Úgy értem, Sam, ő a mi kisfiunk.
 
Júlia a férjére mutat. A férj jókedvű.
------------------
FIÚ
Furcsa.
 
SZENTIMENTÁLIS JÚLIA
Furcsa. Bocsánat.
 
FIÚ
Bocsánat.
 
A Fiú a legkülönbözőbb módokon megöli Júliát. A nő sem marad adósa.
 
LATINO
(spanyolul)
------------------
ŐRÜLT JÚLIA
Furcsa. Bocsánat.
 
ANDREAS
Furcsa.
 
NÉMET
(németül)
Pétervárott kitört valami forradalom.
------------------
Sam megöli Júliát.
 
JÚLIA
Furcsa. Bocsánat.
 
SAM
Furcsa. Elutazom.
------------------
ANDREAS
Kagylókat és gyöngyöt hoztam neki
Szenegálból.
 
FIÚ
Vérzik a májam a merüléstől.
 
ANDREAS
Korallokat hoztam neki a Kókusz-szigetekről.
 
FIÚ
Az ujjaim törtek, úgy kapartam.
 
ANDREAS
Kitéptem a bálna fogait.
 
FIÚ
Csupa heg vagyok a birkózástól.
 
ANDREAS
És mindent a hajába fontam.
 
SAM
Sokáig elmaradtam egyszer
(a leviatán egész messzire vontatta bárkám,
s kár lett volna a szigonyért)
S midőn vesztesként megjövék,
A fövenyen már senki nem jött elém.
 
FIÚ
S kedvesem a kunyhóban meglelém,
haját felére rövidítette, mint még ismerém,
a gyöngyöt és korallt kifésülte rég,
s gondoltam ott: engem sirat még
 
SAM
De a kunyhóban Ngao-Ngaa vele volt,
S mint a majom, hajat csupált,
Gyöngy és korall nála volt,
Ngao-Ngaa-t ott helyben felfalhatom,
Ám kedves haját hosszan immár nem láthatom.
 
ANDREAS
Tengerre szálltam hát újra,
Lelvén ott leviatán-nyomra
Hogy szigonyom hátából kivegyem,
Döfjem vele önmagamat szíven
Mert kedvesem a haját levágta rég,
S elvetve a gyöngy- és koralldísz
Diadém
 
MIND A NÉGYEN
S mindez Ngao-Ngaa miatt.
------------------
Andi és a Kalauz kitartóan hallgatja az Internacionálét a rádión, s itt van még az Éj és a Forradalom Múzsája.
 
ANDI
Apa! Apa!
A bolsevikok és a fasiszták, a radikálisok és
a konzervatívok, a kommunisták
és a brit szabadosok - miért,
a pokolba is, miért harcolnak ők?
Megmondom én neked! Azért harcolnak,
hogy eldönthessék végre: kommunista expresszel
vagy kapitalista versenyautóval,
individualista autóbusszal vagy
kollektivista villamossal
terelnek-e bennünket
a pokolba.
 
A FORRADALOM MÚZSÁJA
Mit akar ezzel mondani
fiatalember? Tán csak nem
arra céloz, hogy édesapja azért írta meg
a menetrendjét, hogy az emberek megtudják belőle,
melyik járatot kell lekésniük?
 
ANDI
Maga kicsoda?
 
A FORRADALOM MÚZSÁJA
A Forradalom Múzsája volnék.
 
ANDI
Apa!
 
KALAUZ
Mondd meg nekem, Múzsám,
ki ez az ember és mit akar tőlem?
------------------
SAM
(boldog)
Elutazom. Arra a szigetre.
 
VILÁG
Ó, ne. Már megint?
 
SAM
Követnem kell a csillagom, Nagyvilág.
A Holdamat.
 
VILÁG
Miért nem leszel öngyilkos, fiatalember?
 
SAM
Mefisztofelész! Sátán!
 
VILÁG
Légy öngyilkos. Számolj le az árnyaddal. Te
nem vagy a kompromisszumok embere.
 
SAM
Nem is! Most ezt nehezen viselem, de öngyilkos
nem leszek. De öngyilkos lehetek, amikor csak akarok. Te
ezt nem értheted.
Elutazom. Arra a szigetre.
 
VILÁG
Nem látod többé tisztán a Holdat.
Ennyi volt, a kihasznált lehetőségeid
száma végleges, ennyit adott neked a
sors.
Felesleges volna kinyitni a világ összes
ablakát. Már késő. Nem találkozol
vele.
 
SAM
Az életről, melyben mindenki más csak
megszokást hallat, rácsodálkozással
szóltam.
Míg a gyengék daloltak, nekem
tüzes volt a hangom.
Baszódj meg, világ!
 
VILÁG
Csillagok, kenyér, könyvtárak...
és az emlékezés,
melybe ember nem tekinthet úgy, hogy szédület ne érje.
Mindez megadatott neked,
s mellé még
a hősök ősi tápláléka:
a hazugság, a kudarc, a megaláztatás.
Hiába adtuk neked az óceánt,
hiába a napot, melyet Wittmann szeme csodálattal
nézett,
elhasználtad éveid,
s azok is elhasználtak téged,
de még mindig nem írtad meg a verset.
 
ANDREAS
Baszódj meg, világ!
 
Andreas Sam lelövi a kibaszott világot.
------------------
Éj. Csend. Hold.
 
AZ ÉJ
Andreas Sam, akit csak Andinak neveztek,
s akit édesapja mindig egyszerűen csak
"fiatalember"-nek szólított, tehát, a Fiatalember,
Andreas Sam, Andi, miután megölte
a világot, elutazott arra a szigetre.
 
A CSEND és A HOLD
Oh.
 
UTASOK
(miközben haldoklanak)
Ceylon - Madagaszkár - Izland
Mljet - Málta - Ciprus - Kréta
Bali - Kauai - Nihon
------------------
FIÚ
Hallottam a hullámverés morajlását
valahol Tahiti, Malajzia, Japán isteni
partjainál, előttem állt, mint valami
dúsan elvirágzott rózsa, a világtörténelem,
ez a csak a legmerészebbek által elérhető
kaland, melynek egy fejezete épp most
játszódott le, a szerelem magasztos
happy end-je. A gyöngykagylók,
a mulatt lányok, a korallzátonyok,
a kókuszdió, az egzotikus flóra
és fauna, mind-mind az álmaim mintájára
szabott isteni teremtmények voltak.
A világ kegyes felosztása gonoszakra és jókra!
A hőseim, kiknek kedvért olykor-olykor
szemet hunytam, elnéztem nekik némely
meggondolatlanságaikat, s elfogult
voltam szerelmi kalandjaikkal
szemben, a regény vége felé, a vészterhes
hőstettek múltán, az igaz hős nyakába
karjával liliomként fonódó, akár a
gránátalma, oly tömött ajkú
mulatt lányka isteni
gyümölcseként kapták
meg jutalmukat az égtől.
Orozok a regényből: tengereket,
szárazföldeket, fellegeket, szerelmet.
Ó, életem, ó, világom, ó, szabadság,
ó, apám!
 
Andreas és az Apa muzsikál.
Eduard és a Fiú táncol.
Sam és Eduard Sam Lelke beszélget.
 
SAM
Ha most nem jössz el, apám, én meghalok.
 
EDUARD SAM LELKE
Én is.
 
SAM
De te úgy halnál meg, akár egy madár.
 
EDUARD SAM LELKE
A halál az halál.