2006 nyara, ősze
2006 tavasza
2006 tele
2005 ősze: Kosztolányi
2005 nyara: Nő a periférián
2005 tavasza
2004 ősze
2004 nyara
2004 tavasza
2003 Volt egyszer egy ország
2003 Világfalu
2003 Kosztolányi, Kiš
2003 tavasza
2002 tele:
Hogy vagy?
2002 ősze:
Dráma
2002 nyara:
Mítosz, pátosz, hisztéria
2002 tavasza:
Terek, kultúrák, kölcsönhatások
2001 tele:
Szecesszió, Dombos-Fest
2001 ősze:
"... az arany, s vele az aranykor oly távolinak, szinte elérhetetlennek tűnik..."
2001 nyara:
Utazások
2001 tavasza:
Kosztolányi, az etruszk
2000.10-12.:
Egy egész raj szabadság-angyal
2000.7-9.:
"Sóváran vágyom rá, hogy megmutassam..."
2000. 4-6.:
Önéletírás
2000. 1-3.:
A feneketlen tóban vagyunk
1999. 9-12.:
Olvassuk egymást, a csendrésekre figyelünk.
Jelenkor-Üzenet:
Határ
1999. 5-8.:
Genius loci

Megjelenik évente négyszer

Fő- és felelős szerkesztő:
Lovas Ildikó

Szerkesztőség:
Beszédes István, Dudás Károly, Fekete J. József, Kiss Gusztáv, Lovas Ildikó (fő- és felelős szerkesztő), Mirnics Károly, Siflis Zoltán

Az Üzenet előfizethető
a Književna zajednica - Íróközösség, Subotica 46600-678-6-8077 - Üzenet zsírószámlán. Kérjük, hogy a befizetésről szóló bizonylatot küldjék el a szerkesztőség címére.

Ára 50 dinár. Előfizetés egy évre: 200 dinár.

Megvásárolható: Szabadkán
a Limbus könyvesboltban (Boris Kidrič u. 6.) és a Danilo Kiš Könyvesházban (Köztársaság tér 16.), Zentán a Városi Könyvtárban (Petar Drapšin u. 16-18.), és Zomborban a Lilás Könyvkereskedésben (Venac Radomira Putnika 24.)

A szerkesztőség címe:
24000 Subotica, Lazar Nešić tér 1/VII. 84-85. Levélcím: 24000 Subotica, Pf. 159. Tel.: (024) 555-333, 282-es mellék. Alapító: Szabadka Község Képviselő-testülete. E-mail:
dumas@sksyu.net

Kiadja a szabadkai Íróközösség. A kiadóhivatal címe: 24000 Subotica, M. Gorkij u. 8/I.

YU ISSBN 0350-493X