Verebes Ernő
Légió

Az eskütétel hosszú volt.
Megpróbált úgy álni ott,
mint aki nem odavaló,
hanem idegen.
Egy ideig érdekesnek találta ezt,
aztán valamilyen furcsa kényszer hatására
kilépett a rendezett sorok egyikéből,
és megindult a drótkerítés felé.
Az őrtornyokban hangosan kattant a sok závár.
Ismerős dallamra lett figyelmes.
Hátrapillantott, s önmagát látta
a tömött sorok egyikében fütyörészni,
ott, ahonnan elindult.

„Ha még egyszer azt üzeni...”

Úgy rémlett neki, hogy egyszer már azt üzente.
Ment hát tovább, amíg egy golyó
át nem vette a füttyszólamot.