Helyszűke – Színes csúszdák

Csata Ernő
Székelykapu-állítás

Székelyföldön ünnep egy ilyen esemény, főleg, ha a megyei tanács is felkarolja az ügyet. Már korán reggel jöttek a faragók:

– Jóska bátyám hoztuk a kaput, ahogy megegyeztünk.

– Tegyétek le az udvarra, és foghatunk is neki felállítani, mert a gödrök már ki vannak ásva a sasoknak.

Régen a gyalog székelyek csak ilyen, galambdúc nélküli, kicsi kaput állíthattak, ma már ki milyent akar és tud.

– Ti rég felkeltetek, nem vagytok éhesek?

– Eszünk majd, ha befejeztük a munkát.

Ha este fejezitek be?

Akkor este eszünk, válaszolták röviden a faragók.

Ti munkás emberek vagytok, ugyan bizony hányszor esztek egy nap?

Hát, eccer-eccer eccer és eccer-eccer eccer se.

De egy pohár szilvapálinkát megisztok?

Azt nem öntenők a csizma szárába.

Ide teszem az üveget az árnyékba, s iszogassatok belőle, mikor akartok, csak meg ne részegedjetek.

Aztán mindenki végezte a dolgát, állították a sasokat, döngölték a földet, ki mihez értett, és dél felé már állott is a kapu.

Mit vésünk a bejárat fölé?

Azt, hogy állította a feleségem velem.

Ezzel a faragó elkezdte róni a betűket szép sorban, ahogy szokta.

Ezen kívül lesz még valami idézet is?

Lesz bizony szólt bele Vilma nénje, a ház asszonya. – Hát a mérnökéknél is van, nálunk mért ne lenne.

Mi legyen az?

Ott valami olyasmi van, hogy: akárhol légy, otthon légy!

Erre aztán lett egy nagy kacagás, főleg az érettségizett unoka nevetett.

– Mama, azt Tamási Áron mondta, csak nem éppen így. A mérnökéknél az van írva, hogy „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”.

– Valahogy úgy, csak én már ötven éve végeztem az iskolát.

Csak azon jár az esze, hogy tudjon parancsolni szólalt meg a férje –, de a tömörségén még az író is elámulna.

Időközben befejezte a rovást a faragó, de amikor megnézték, hát észrevettek egy kis hibát benne: az állította szóban mind a két helyen két t betűt vésett, így az lett belőle, hogy állíttotta.

– No, a rosseb enné meg, szólalt meg Jóska bá, mit lehet most tenni?

Végül az írástudó unoka állt elő egy mentő ötlettel:

Az o betűnek kell vésni egy kicsi szárat, és akkor az lesz, hogy: állíttatta.

– Igen, de mi lesz akkor az értelme? – kérdezte Jóska bá.

Az lesz az értelme, hogy:

– Állíttatta a feleségem velem – magyarázta Sanyika, az unoka.

– Nohát a pokolvar álljon belé! – mérgelődött Jóska bá. – Már a templomba vagy a kocsmába se tudok nyugodtan elmenni, rajtam fog röhögni az egész falu. Nem elég, hogy az asszony parancsol, de még a kapura is kiíratom.

| Válik Sarolta: Úton >