Helyszűke – Elviszik jó hírünket

Rózsa Iván
Mocsár

(Andrej Tarkovszkij után szabadon)

A Megváltó egyszer egy mocsár felé ballagott. Mikor odaért, észrevett egy nagy varangyot a zavaros vízben. Pontosabban a posványban. Fogta, kivette a békát a lápból. Erre az mérgesen csodálkozva reá rivallt: „Mit csináltál, jóember?!” Krisztus szelíden csak így válaszolt: „Megmentettelek…” Mire a varangy: „Te bolond, én itt élek!” Mit tehetett hát Jézus urunk: keresett egy másik mocsarat, és egy tényleg segítségre szorulót…

| Róth Katalin: Mentelmi jog >