Baigaagui Alchoor
Heidegger erdeje

„Wir kommen nie zu Gedanken. Sie kommen zu uns.”
Martin Heidegger

úttalan szórt unalmak
zavaró bizonytalanság
a semmist dicsőítő
ámító önfeláldozás

újra és újra

egy eszmélő ének
pillanat távolsága
a hazavitt emlékezésnek

újra és újra

magában forgó gondolat
keskeny az ösvény és ingatag
gyökeret eresztenek az emlékek
az utak mindig visszatérnek

újra és újra

a megfelelésre késztetés
félelem hogy kudarcot vall
egy kitekintő ölelés
magasztos tölgyet köszönt
lemondásra biztató
feloldást hallgatagon hordva
járása végesség

újra és újra

jelenlevő a jelenlét
szótlan a szó
a tartózkodás igazsága

újra és újra

fogva tartó kiválasztás
borítsa lángba a mélység őrzőit

újra és újra

fák törzsei közt suhogó szárnyak
lassúságában összezárva
nő a bölcsesség nagysága

újra és újra

már megint mögöttünk jár
aranyos színben tetszelgő
pókhálófonál

Törcsi Levente Balázs fordítása