Beszédes István
Fordított ének

A Marszüasz megnyúzása kapcsán adódó kérdések
első nagy csoportja a testhelyzetre vonatkozik.
Többnyire álló helyzetben ábrázolják a festők,
ti. amint az orra előtt, mint egy ingujjat kezdi bontani a csuklón a bőrt
Apollón kése. Arckifejezése tán komikusnak is mondható, ahogyan
a leváló bőrre rámered. A csodálkozás az arcon szinte gyermeki.
E pózban ő és legyőzője, akinek módszereit ezúttal nem minősítjük,
akárha táncolnának, a fejek azonos magasságban, s mert vékony a kötélke
végtagjai körül, mintha inkább valamiféle hipnózis fogná le a szilént.
Tán a fájdalmat sem érzi most még. Vagy a fájdalom témája az,
ami lenyűgözi, ebből ered a rácsodálkozása. Kár, hogy továbbadni
már nem nyílik lehetősége, de az is lehet, hogy ez az ismeret
nem is lehet hasznosítható tudássá, már nem tanítható.

Kevesebben ábrázolják a valószínűbb függő
testhelyzetben, hisz állatot így nyúznak, például a kost, a kecskét
(jól festenének, amint álltukban csodálkoznának az éles pengén,
valamiféle kibicként csodálnák a kártyajárást), nyilván e kos-
vagy kecskelábú szerzetnek is így kézenfekvő a bőrét lehántani,
akkor viszont nem a csuklónál, hanem bokánál metszik be előbb,
hajtják vissza, mint egy harisnyát a bőrt. A lógó fej ábrázolása
viszont már nem ad lehetőséget a csodálkozás árnyalatainak
megjelenítésére, sem a lefordított arc, ebből a nézőpontból a finom
arckifejezés nem, legfeljebb a végletes gyakorol a szemlélőre hatást. Ezért
tán, hogy minden lábánál felfüggesztett szatír tátott szája éktelen
üvöltést valószínűsít. S mindez egy látszatra közömbös
művészetesztétikai vita okán.

Fúdd vagy pengesd? Énekelj-e mellé? Nyilván a fejjel lefele
lógatott szilén esetében megszületett az éneklés egy sajátos
alfaja is: az ének fordítása. Meglehet, továbbadni már nem
érdemes, ez az ismeret már sem lehet széles körben
hasznosítható. Haszontalan, nem életigenlő tudás. Illetve,
ha azon vagyunk, hogy az ismeret mindenki számára
hozzáférhető legyen, a nyúzókés buzgó forgatói, az esztétikai
vetélkedéseket csellel vagy hatalmi szóval eldöntő párbajhősök
csak elmélyült tanulmányokat folytatnak e tárgyban,
s tán kiterjesztik majd áldozatos tevékenységük elkövetkező
internacionális és interracionális experimentumokra is.

Illusztráció: Lázár Tibor