Gojko Božović
Az ostromlott város
(Opsednuti grad)

Vergilius: Negyedik ecloga

„S küldik Trója alá ismét a hatalmas Achillést”,
S újra felfedezik majd Trója városát,
Minden talpalatnyi földben, ahol
A Hatalmas Achillés a saját
Haragjának gyermekévé változott,
Őrületének forrásaként tajtékzott.
S újra fegyvert kovácsolnak,
Ragyogó pajzsokra ébred a világ,
S a néma fém is megszólal a tereken,
A városokat ismét erődítik az ostrom ellen,
S így jön el az ostromlott városokban
Éjre nap, a napok esztendőkké válnak,
Királyságok megalkuvókká,
S ismét porba hullnak a sáncok,
Hogy végtére már hazatérjünk,
A vadidegen háznépünk körébe,
Hogy újjáépítsük az ostromlott várost.

(Szabó Palócz Attila fordítása)