Milan Dunđerski
A deduktív fa

a fa és árnyéka
egyensúlyt alkotnak melynek
névadóját lehetetlen
meghatározni de
ha ahhoz a merev
és valótlan súlyú képhez
hozzáadunk egy padot
könnyedén a törzshöz támasztva
mely egyszerre támasza és pengéje
az árnyéknak ezenkívül
egy elszánt szemlélőt
vége-hossza nem lenne a rakosgatásnak sőt
megszólalni a legfőbb
fölrázni a rendszert
próbára tenni a kép láthatóságát
szétszedni átrakni
összerakni
a fa nyújtotta előnyöket
a védelmet mit az árnyék nyújt
el nem fogadni
és a halál lágyékát ki nem kerülve
összehasonlítani a látványt
meg zsebünk tartalmát
micsoda véletlen
12:20
az utolsó étkezés ideje
ó az a nyálkás ajzó
a fáradtságról ami összehoz bennünket
mesélt egy este
pound whitmannek
mert végül
mondta ő
sancta simplicitas
valószínűleg
megvan a kellő ideje
a fa ültetésének és
a faragásnak
lenyűgöző pillanat
az egész élet
ahogy a gyökérből kiserken
s az érlelődő képesség
a növekedés
majd
az árnyékban
a törzs és a forgács
alakzatok rituális
tánca ami eltorlaszolja a látást

Kovács Jolánka fordítása