Makropolje/Tuvalu 2/3.
Đorđe Kuburić
Hebridi

Beše nevina i tanka.
Voda joj se radovala.
Suva je bila ko suva grana. Grebala je i štipala.
Bacih je u rušilački okean, u Fingalovu pećinu
sa oštre litice negostoljubivih i začaranih Hebrida
gde uvek čuju se orkansko fijukanje
Neka vetar prosvira mi dušu.
Isplivala je i usprentrala se kamenom gromadom.
Njena vavilonska vagina postade meka i podatna.