Makropolje/Tuvalu 2/5.

Đorđe Kuburić
Huk

Ni ujednačena raskoš barokne muzike
ni dim na površini Ženevskog jezera
niti uzburkana stamenost vodenice na Flosi
a ni mehurići vode zatomljeni u zlatu jantara
ni sjaj iščezlog vremena
nisu dostatni da nadjačaju
blaženi huk vodopada
obrušujućeg a vitkog
skrivenog u šumi kojom jednom hodah.