Makropolj/Tuvalu 3/1.
Falcsik Mari
Tuvalu//2value

beše iznad//sada je pod vodom

SENTA

beše ovo zimski vrt: aloje krupni zvonasti cvetovi ovde rasli su
naš golemi lakirani klavir kao svež kovčeg mrtvački isto stajaše tu:
u slatkasto-oštrom dimu nane orio mu se glas kao starog crkvenog
zvona moćni bruj razliven daleko preko zadnje bašte
oblivajući ulicu već – a danas? trula letva i ulubljen lim jer
preminu sjaj svakog vodenog zrcala našeg trošnog života
odavno: žrtveno ili posve pitomo rastočilo se sve sred
nesmiljenih talasa još samo u srči prozora rasprsnut vidiš
Senta odsjaj svog oveštalog sveta

Prevela Draginja Ramadanski