Könyvek

 

Aćin, Jovica: Sade apokalipszise. Vázlatok az isteni márkiról. (Ford. Radics Viktória.) Budapest: Kijárat, 1999.

Andrić, Ivo: Híd a Drinán. Regény. (Ford. Csuka Zoltán.) Budapest: Európa, 1994.

Andrić, Ivo: Magyar Musztafa. Elbeszélések. (Ford. Csuka Zoltán.) Újvidék: Forum, 1998.

Andrić, Ivo: Híd a Drinán. Regény. (Ford. Csuka Zoltán.) Budapest: Magyar Könyvklub, 1999.

Basara, Svetislav: Feljegyzések a biciklistákról. Regény. (Ford. Bognár Antal.) Budapest: JAK - Osiris Kiadó, 2000.

Berber, Stojan: Büszt. Válogatott versek. (Ford. Brasnyó István.) Újvidék: Forum, 1996.

Bognár Ferenc - Fejér Ádám (szerk.): Miloš Crnjanski és a szerb kultúra. Tanulmányok. Szeged: József Attila Tudományegyetem Szláv Filológia Tanszéke, 1993.

David, Filip: Ég és föld zarándokai. Regény. (Ford. Rajsli Emese.) Veszprém: Ex Symposion Alapítvány, 1995.

Drakulić, Slavenka: Balkán expressz. Képek a délszláv háborúból. (Ford. Gállos Orsolya.) Budapest: Officina Nova, 1995.

Fabrio, Nedjeljko: Város az Adrián. (Ford. Csordás Gábor.) Pécs: Jelenkor, 1994.

Hasanpašić, Osman: Az inga megmutatja. (Ford. Galambos Rózsa.) (Budapest:) Magyar Világ Kiadó, 1994.

Ivančić, Tomislav: Találkozás az élő Istennel. A keresztény hit mély megtapasztalása: szeminárium az egyház evangélizálására. (Ford. Kalacsi János.) Szeged: Agapé, 1996.

Jakšić, Đura: Versek. (Ford. és az utószót írta Csala Károly.) Budapest: Eötvös J. Kvk., 1998.

Jergović, Miljenko: Szarajevói Marlboro. (Ford. Csordás Gábor.) Pécs: Jelenkor, 1999.

Kecman, David: Mennyei hírnök. Versek. (Ford. Molcer Mátyás.) Zombor: Laza Kostić Művelődési Központ, 1997.

Kiš, Danilo: Kételyek kora. Esszék, tanulmányok. (Ford. Balázs Zita et al.) Pozsony - Újvidék: Kalligram Könyvkiadó - Forum Könyvkiadó, 1994.

Kiš, Danilo: Lant és sebhelyek. Novellák a hagyatékból. (Ford. Balázs Attila et al.) Budapest: Pesti Szalon Könyvkiadó, 1994.

Kiš, Danilo: Anatómiai lecke. Regény. (Ford. Balázs Attila, Radics Viktória, Varga Piroska.) Budapest: Palatinus Kiadó, 1999.

Kovač, Mirko: Malvina Trifković életrajza. Regény. (Ford. Radics Viktória.) Budapest: JAK, 2000.

Krleža, Miroslav: A Glembay család. Regény. (Ford. Dudás Kálmán.) Budapest: Magyar Könyvklub, 2000.

Krstić, Boško: A Behringer-kastély. Regény. (Ford. Rajsli Emese.) Budapest: Orpheusz, 1996.

Kustić, Živko: A természet Istenről beszél. (Ford. Smidt Valéria és Harmath Károly.) Szeged: Agapé, 1994.

Lovrak, Mato: Hófúvásban. Házi olvasmány az általános iskolák 4. osztálya számára. (Ford. Kopeczky László.) Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1994.

Lovrenović, Ivan: A régi Bosznia. (Ford. Radics Viktória.) Pozsony : Kalligram, 1995.

Marinko, Magda: Kettéhasítva. Magda Marinko rajzai, írásai, versei, Borzák Tibor interjúi. (Ford. Fekete Nelly.). Budapest: CINISOM, 1995.

Marulić, Marko: Judit. Eposz. (Ford., a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Lőkös István.) Budapest: Eötvös J. Kvk., 1999.

Milosevits Péter: A szerb irodalom története. Budapest: Tankönyvkiadó, 1998.

Mustajbaš Iko, Ismet: Gyermekeinknek. Képeskönyv. (Ford. Vicsek Annamária.) Budapest: Magánkiadás, 1999.

Mustajbašić Iko, Ismet: A sors vagy mi magunk. Regény. (Ford. Fejős Györgyi, Nagy Georgina, Móré Hatala Veronika.) Budapest: Magánkiadás, 1999.

Naiv művészet Szerbiában. (Közreadja a Naiv Művészet Múzeuma, Jagodina.) (Bev. és szerk. Koviljka Smiljkovic.) Jagodina: Naiv Műv. Múz., 1997.

Ostroski, Stefan: A befejezetlen fészek. Regény. (Ford. Krunity Szófia.) Budapest: Adecom Rt., 1998.

Pavić, Milorad: A tüsszögő ikon. Elbeszélések. (Ford. Bojtár B. Endre, Gállos Orsolya.) Újvidék - Pécs: Forum - Jelenkor, 1993.

Pekić, Borislav: Veszettség. (Ford. Radics Viktória, Bojtár B. Endre et al.) Budapest: Osiris, 1995.

Petrović, Veljko: Ének délben. Válogatott novellák. (Vál. Bori Imre.) (Ford. Borbély János.) Újvidék: Forum, 1994.

Stepanović, Predrag: Nyulacska huszonöt meséje. (Sárdy Erzsébet nyersfordítása alapján magyarra átültette Lázár Ervin.) Budapest: Etnikum, 1997.

Ugrešić, Dubravka: A feltétel nélküli kapituláció múzeuma. Regény. (Ford. Radics Viktória.) Budapest: Európa, 2000.

Vujačić, Slobodan R.: Maci Marci. Verses képeskönyv. (Ford. Virág Flóra.) Újvidék: ITP Zmaj, 1998.

Vujačić, Slobodan R.: Két kicsi katicabogár. Verses képeskönyv. (Ford. Virág Flóra.) Újvidék : ITP Zmaj, 1998.

Vujačić, Slobodan R.: Mókás mókus. Verses képeskönyv. (Ford. Virág Flóra.) Újvidék: ITP Zmaj, 1998.

Vujačić, Slobodan R.: Kacsa Karcsi. Verses képeskönyv. (Ford. Virág Flóra.) Újvidék: ITP Zmaj, 1998.

Zogović, Radovan: Veljko Ostojic krónikái. Három elbeszélés. (Ford. Csala Károly.) Budapest: Író-Kezek BT, 1998.

Zrakić, Đuro: Mindenki szeret, csak apám nem. Kisregény. (Ford. Bővíz László.) Novi Sad: Agapé, 1998.