Tartalom
 
Szellemidézés (I.) 5
 
Amit Oroszországról mond a nagy inkvizítor (II.) 25
A nemzeti skizofrénia 27
Az istenhordozó nép és
a pravoszlávia szelleme 30
A világi szabadság útja 36
A harmadik út 43
A megoldás útja 53
Az aktualitás kérdése 60
 
Amit a nagy inkvizítor a lelkiismeret szabadságáról mond (III.) 63
A regény szerkezeti váza 65
A három emberi típuspár 66
A kenyér kísértése 68
A világuralom kísértése 72
Az észember és az ösztönember
összehasonlítása 85
A csodával való megkísértés 88
A kísértések címzettjei 102
Az önzés 105
A hiúság 112
Az egoizmus és a felsőbbrendűség 125
 
Dosztojevszkij szelleme itt és most (IV.) 137
 
Jegyzetek 147
 
Utószó
Fekete J. József: Dosztojevszkij és a globalizáció 171