Bozsik Péter: Vérpuding

Babérszomorúk K. I. sírjára

(Sarjadó fűszál -
Piramisok honvágyát
homok tapintja)

Virága bomlik
hajnali rétnek     Barna
sakál sompolyog
az éjben     Országol dús
vidék fölött     Mára végzett

Elért az átok
Humanista hímringyók
rémálmában járok-
kelek szüntelen     Még vak-
merőn maradok picit

Halott partok közt
vérzik a folyó     Fűzfák
övezte titok
az álom     Kel buja hús
Bennszülöttek átka száll

Kókadt nárcisz
Szirmának élén bogár jár
Nyugtató forma
A fény rézsút megtörik
a sötét bútorokon

(Magam átéltem -
Följegyzem emlékezetül
Itt járt Koncz István...)

Weissbrunn, 1997. júniusa