Bozsik Péter: Vérpuding

A derítőnő

Szürkül most a must.
Palackba záródik majd
- s tisztán! - a szőlő
szelleme. Szennyező
anyagaim Ő deríti.
Ótörök nyelven
mondom: BOR. Jelentése:
szürkés-fehéres.
Zavaros életem le-
fejtését ki vállalja?

Weissbrunn, 1997. 09. 08.